Ontheffing blauwe zone wethouder Paarhuisstraat

Bewoners van de Wethouder Paarhuisstraat kunnen een ontheffing aanvragen van de parkeerschijfzone (blauwe zone) aan de Wethouder Paarhuisstraat. Met deze ontheffing kan onbeperkt gebruik worden gemaakt van de parkeergelegenheid in de Wethouder Paarhuisstraat. Er kan echter geen ontheffing worden gevraagd voor de eerste auto indien bewoner op eigen terrein een parkeermogelijkheid heeft.

Ontheffingen voor bewoners

 1. De aanvrager dient volgens gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) te zijn ingeschreven op woonadres aan de Wethouder Paarhuisstraat;
 2. Het woonadres is kadastraal geregistreerd;
 3. Er kan alleen een ontheffing worden aangevraagd wanneer het woonadres is gevestigd in de Wethouder Paarhuisstraat;
 4. Het kenteken van de auto van aanvrager dient volgens de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) op naam van de aanvrager te staan;
 5. De dagelijkse bestuurder van een lease/bedrijfsauto kan in aanmerking komen voor een ontheffing. Hiervoor dient een verklaring van de kentekenhouder (bedrijf of leasemaatschappij) te worden overgelegd;
 6. De ontheffing wordt verstrekt op kenteken;
 7. Als de aanvrager beschikt of kan beschikken over parkeren op eigen terrein (POET), wordt voor de 1e auto geen ontheffing verleend voor parkeren op straat;
 8. De ontheffing geeft recht om zonder gebruik van de parkeerschijf gebruik te maken van de parkeerplaatsen in de parkeerschijfzone in de Wethouder Paarhuisstraat;
 9. Per huishouden kunnen maximaal twee ontheffingen worden verleend.

 • De ontheffing is uitsluitend geldig voor het op het ontheffingsbewijs genoemde motorvoertuig;
 • De ontheffing is uitsluitend geldig voor de parkeerschijfzone ter plaatse van de Wethouder Paarhuisstraat;
 • De ontheffing is geldig tot en met 31 december;
 • Het ontheffingsbewijs moet duidelijk leesbaar achter de voorruit van het motorvoertuig worden aangebracht;
 • Het ontheffingsbewijs moet op verzoek van daartoe bevoegde ambtenaren aan hen worden getoond;
 • Bij verhuizing uit de Wethouder Paarhuisstraat dient u het ontheffingsbewijs onmiddellijk bij de gemeente in te leveren;
 • Het is strafbaar kopieën te maken van de ontheffing.

 • Een auto: € 37,00
 • Twee auto’s: € 72,00