Gehandicaptenparkeerkaart

Als u minder dan 100 meter achter elkaar kunt lopen en u maakt gebruik van vervoer per (eigen) auto, kunt u een Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aanvragen. Met een GPK kunt u parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen.

Deze gehandicaptenparkeerplaatsen bevinden zich vaak dichtbij voorzieningen zoals winkels, instellingen, artsenpraktijken en ziekenhuizen.

Voor een gehandicaptenparkeerkaart heeft u de keuze uit drie verschillende kaarten, zie onder aan deze pagina.

Aanvragen

U kunt het aanvraagformulier GPK via onderstaande link downloaden. U ontvangt na zes tot acht weken een reactie op uw aanvraag.

Voor uw aanvraag heeft u één pasfoto nodig. Deze pasfoto dient u mee te nemen als u de gehandicaptenparkeerkaart ophaalt bij de Publieksdienst.

Medisch advies
De gemeente kan medisch advies vragen aan een onafhankelijk arts. Dat is nooit uw eigen huisarts. De gemeente Ommen heeft hiervoor JPH Consult in dienst.

Aan de hand van het medisch advies wordt nagegaan of aan u een GPK verstrekt kan worden. Er wordt altijd een medisch advies gevraagd als u voor het eerst een GPK aanvraagt.

Documenten

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag bedragen € 45,80 en met medisch advies € 68,80. U betaalt deze legeskosten bij het afhalen van uw gehandicaptenparkeerkaart.

Bij de balie van de Publieksdienst betaalt u snel en veilig met uw pinpas.

Als uw aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart wordt afgewezen, stuurt de afdeling Belastingen van de gemeente u de nota voor het in behandeling nemen van uw aanvraag per post toe.

Voor een gehandicaptenparkeerkaart heeft u de keuze uit één van de volgende kaarten:

 • Bestuurderskaart
 • Passagierskaart
 • Instellingskaart

Bestuurderskaart (GPK-B)
U komt in aanmerking voor een bestuurderskaart als:

 • u zelf een auto of brommobiel bestuurt;
 • u een aantoonbare aandoening hebt van tenminste zes maanden;
 • u hierdoor niet verder kunt lopen dan 100 meter, ook niet met behulp van een loophulpmiddel.

De kaart is niet kentekengebonden, maar persoonsgebonden. U kunt de kaart in elke auto gebruiken.

Passagierskaart (GPK-P)
U komt in aanmerking voor een passagierskaart als:

 • u zelf geen auto rijdt, maar passagier bent;
 • u een aantoonbare aandoening hebt van tenminste zes maanden;
 • u hierdoor niet verder kunt lopen dan 100 meter ook niet met behulp van een loophulpmiddel;
 • u continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder;
 • u niet zelfstandig kunt wachten op onbekend terrein totdat de bestuurder de auto heeft geparkeerd en/of
 • u permanent rolstoelgebonden bent.

De kaart is persoonsgebonden. Een combinatie van een bestuurderskaart en passagierskaart, een zogenaamde GPK-B+P, is mogelijk.

Instellingskaart (GPK-I)
Er kan ook een Gehandicaptenparkeerkaart worden verstrekt voor het (collectief) vervoeren van mensen met een beperking die verblijven in een zorginstelling.

Voor een instellingskaart gelden de volgende voorwaarden:

 • Het moet gaan om een instelling zoals bedoeld in artikel 5. Wet toelating zorginstellingen oftewel een WLZ-instelling.
 • Het personeel van de instelling moet belast zijn met het vervoer van bewoners die voldoen aan de wettelijke criteria voor het indienen van de aanvraag.
 • De aanvraag voor een instellingenkaart moet worden ingediend door het bestuur van de WLZ-instelling.

Uw gehandicaptenparkeerkaart wordt opgenomen in het Nationaal Parkeer Register (NPR). Het NPR is bedoeld om misbruik van gehandicaptenparkeerkaarten tegen te gaan. Vermissing of diefstal van de kaart moet u bij ons melden. U kunt dan een vervangende kaart aanvragen.

De vermiste of gestolen kaart wordt beëindigd in het NPR systeem. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Nationaal Parkeer Register.