Straatverlichting

Melden defecte straatverlichting

Meldingen van defecte straatverlichting kunt u online doen via: https://nobra.nl/liteweb/litemelding.cgi?Gemeente=ommen.

Bent u niet in de gelegenheid de storing online te melden dan kunt een storing ook altijd telefonisch doorgeven bij de gemeente op nummer 14 0529 (kengetal niet nodig).

Wij hebben uw meldingen nodig!

Het is belangrijk dat u een melding maakt wanneer de openbare verlichting niet werkt. Wanneer een storing niet wordt gemeld dan is de gemeente niet op de hoogte en wordt er ook geen actie ondernomen.
Bij herhaling van een defect vragen wij u de melding opnieuw te doen. De gemeente is van u afhankelijk.
Verlichting langs de doorgaande wegen, met een belangrijke verkeersfunctie, worden regelmatig door ons gecontroleerd (geschouwd). Schouwen is nodig omdat in de praktijk blijkt dat storingen langs dit soort wegen minder snel worden gemeld.

Het is mogelijk dat u een statusbericht ontvangt van een opgeloste storing door uw naam, (email)adres en telefoonnummer te vermelden. Is het defect volgens de statusupdate opgelost, maar werkt de verlichting nog steeds niet, meld het defect dan opnieuw? Pas bij een nieuwe melding kan dan worden nagegaan of het aan de lamp in de mast of de kabel in de grond ligt. Dit kan wederom via het online meldportaal of door te bellen naar 14 0529.

Bij uw melding geeft u de straatnaam en de omschrijving van uw melding op. Op de online kaart kunt u de lantaarnpaal zelf selecteren. U kunt ook gelijk zien of een defect op de storings-locatie al eerder is gemeld. Wanneer u van de status van het defect op de hoogte gehouden wilt worden, laat u dan uw naam, (email) adres en telefoonnummer achter in het meldpunt? Alleen dan blijft u op de hoogte. U krijgt normaliter geen terugkoppeling via andere communicatiekanalen van de gemeente. In uitzonderlijke situaties of bij langdurige storingen, waarvan de oplostijd niet bekend is, wordt gecommuniceerd via de website, het Ommer Nieuws of via sociale media.

De melding of vraag wordt zo spoedig mogelijk opgepakt. Een melding wordt met prioriteit opgepakt afhankelijk van het veiligheidsrisico. Bijvoorbeeld wanneer een mast omver is gereden of dat er sprake is van loshangende bekabeling of wanneer een aantal lantaarns aaneengesloten niet branden.</p>

De gemeente verricht zelf geen onderhoudswerkzaamheden aan deze objecten, maar heeft het oplossen van storingen uitbesteed aan een aannemer. Wel volgen wij uw melding op afstand en zorgen dat de melding wordt afgehandeld.

Wij streven ernaar dit In de winterperiode binnen 5 dagen en in de zomerperiode binnen 10 dagen te doen. Gevaarlijke situaties, zoals een omver gereden lichtmast of loshangende bedrading, kunnen ook worden gemeld.

Een lampstoring kan te maken hebben met een defecte lamp of met een storing in de stroomkabel in de grond. Een kabelstoring kan mogelijk ook bij de netbeheerder Enexis in behandeling zijn.>Wanneer meerdere lichtpunten in de straat of de wijk niet branden is er waarschijnlijk iets mis met de stroomkabel van de netbeheerder. De gemeente geeft een dergelijke storing door aan Enexis. Enexis probeert de netwerkstoring binnen 10 werkdagen op te lossen.

Kabelstoring in plaats van lampstoring
De aannemer van de gemeente kan overdag niet constateren of er een netwerkstoring is, omdat er ’s avonds pas spanning op de kabel komt. Wel wordt er met een aggregaat getest of de lamp werkt. Als de lamp werkt, dan wordt de melding als opgelost beschouwd. Als de oorzaak echter een netwerkstoring is, brandt de verlichting ’s avonds nog steeds niet. In dit geval vragen wij u een nieuwe melding te maken.</p>

Alleen bij bepaalde omstandigheden treedt storing op in de verlichting. Bijvoorbeeld bij een zwakke plek in een kabel waar vocht bij kan komen. Bij droog weer doet de verlichting het en bij nat weer niet. Wanneer de oorzaak in het ondergrondse kabelnet niet duidelijk is kan het langer duren voordat een storing opgelost is. De kabelstoring moet eerst gelokaliseerd worden met speciale apparatuur.