Verkeersstructuur centrum Ommen

De gemeente Ommen blijft werken aan de ambitie van een groen, gastvrij en geïnspireerd Ommen.

Diverse maatregelen moeten zorgen voor een leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar centrum. Het autoverkeer op de Vechtkade vormt een verkeersonveilige hindernis voor fietsers en voetgangers tussen het centrum/Markt en het “Vechtpodium” langs de rivier. Ook de Julianastraat en de Schurinkstraat ondervindt hinder van het verkeer. Door een beweegbare ‘knip’ op de Vechtkade en in de Prinses Julianastraat (raadsbesluit 1 juli 2021) wordt doorgaand verkeer over de Vechtkade en door de Julianastraat/Schurinkstraat geweerd. Met minder verkeer én een andere inrichting van de Vechtkade, kunnen het centrum en de Vecht beter met elkaar verbonden worden. Dan ligt Ommen als vanouds weer aan de Vecht. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden voor recreatie, horeca en festiviteiten langs het water.

De gemeente is in samenwerking met adviesbureau Movares gestart om de eerste ontwerpen te verkennen. Naast de ‘knip’ op de Vechtkade en de Prinses Julianastraat onderzoekt Movares ook andere maatregelen om te komen tot een samenhangend pakket voor een verbeterde verkeersstructuur voor het centrum.

Laatste informatie

Via de speciale website https://verkeerincentrumommen.movares.net houden wij u op de hoogte van de voortgang van onze werkzaamheden en de diverse overlegmomenten, zie daarvoor de pagina planning. Op de pagina planning leest u ook wanneer de diverse overleg- en communicatiemomenten zijn. Op de pagina ontwerp kunt u meer informatie vinden over de ontwerpen en maatregelen. Op de pagina kaart kunt u opmerkingen maken en suggesties doen. Via het contactformulier op de site kunt u uw vraag of reactie achter laten.

DOCUMENTEN T/M 2021