Afvalinzameling

Afvalverwerkingsbedrijf ROVA zamelt het afval in de gemeente Ommen gescheiden in. Dit gebeurt volgens het principe van omgekeerd inzamelen. Dit is een duurzame manier van afvalinzameling. In de Inzamelkalender van de ROVA kunt u zien wanneer de containers worden geleegd. De actuele data zijn ook terug te vinden in de gratis ROVA-app. Die is te downloaden in de Appstore.

Bij omgekeerd inzamelen worden zoveel mogelijk herbruikbare materialen uit het afval ingezameld, zoals groente-, fruit- en tuinafval (GFT), oud papier en plastic verpakkingen.

Door het scheiden van dit afval heeft u minder restafval. U kunt uw restafval in de grijze container stoppen, of als u een milieupas heeft in een (ondergrondse) verzamelcontainer stoppen. Alleen met de milieupas kunt u de (ondergrondse) verzamelcontainer openen. U kunt in de Inzamelkalender zien waar de verzamelcontainers in uw buurt staan.

Nieuwbouwhuis

Als u een nieuwbouwhuis betrekt, dan kunt u de containers aanvragen bij de ROVA. Dit kan alleen na inschrijving bij de Publieksdienst.

U kunt één container per soort afval aanvragen.

Maatwerk

Voor de meeste huishoudens is de maandelijkse inzameling van het restafval meer dan voldoende. Natuurlijk is maatwerk mogelijk, bijvoorbeeld voor grote gezinnen of inwoners die als gevolg van een medische indicatie (bijvoorbeeld stomadragers of incontinentiemateriaal) meer restafval hebben. Hiervoor kunt u contact opnemen met de klantenservice ROVA.

Contact

Voor meer informatie, klachten over de inzameling of een kapotte container kunt u contact opnemen met de klantenservice ROVA. Dit kan via het telefoonnummer 038 427 37 77 of via het contactformulier op www.rova.nl/contact.

ROVA-milieubrengstations

U kunt uw afval brengen naar ROVA Bovenveld. Het adres van ROVA Bovenveld is: Ommerweg 69, Rheerzerveen. Op de website van ROVA vindt u de openingstijden.

Het afval wordt als volgt ingezameld:

  • Restafval in bebouwde kommen door middel van ondergrondse verzamelcontainers.
  • Restafval in het buitengebied wordt één keer per vier weken ingezameld.
  • Plastic, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD) wordt één keer per vier weken ingezameld.
  • GFT-afval wordt één keer per twee weken ingezameld.

Zodra er bij de gemeente Ommen aangifte van overlijden wordt gedaan, dan wordt dit verwerkt in de basisregistratie personen (BRP). De gemeente stuur periodiek mutaties door naar de ROVA. Dit zijn geen persoonsgegevens, maar alleen adresgegevens. Bij het overlijden in geval van een eenpersoonshuishouden, krijgt ROVA dan door dat er geen bewoning meer is op een bepaald adres. ROVA heeft geen kennis van het waarom er geen bewoning meer is. ROVA blokkeert dan de betreffende chip, en dus de lediging, zoals afgesproken met de gemeente.
Bij overlijden van een eenpersoonshuishouden worden de containers eenmalig geleegd door de ROVA.