Asbest verwijderen

Als u asbest wilt verwijderen, moet u vooraf bij ons een sloopmelding indienen. U mag het asbest pas verwijderen als u toestemming heeft gekregen. U kunt de melding digitaal indienen via het Omgevingsloket Online.

Als particulier mag u onder bepaalde voorwaarden zelf asbesthoudende materialen verwijderen. Daarvoor moet u wel altijd een sloopmelding doen bij het bevoegd gezag – uw gemeente of de provincie.

Overige voorwaarden:

Asbesthoudende platen

 • De asbesthoudende platen moeten geschroefd en hechtgebonden zijn en onbeschadigd.
 • Het mogen geen dakleien zijn en de platen komen uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw.
 • De woning of het bijgebouw mag niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn.
 • De oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende platen mag maximaal vijfendertig vierkante meter per kadastraal perceel bedragen.

In de praktijk betekent dit dat het meestal gaat om asbesthoudende golfplaten die op het dak liggen. Asbesthoudende platen in de woning zijn zelden of nooit geschroefd.

Asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking

Als u losliggende asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw wilt verwijderen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De woning of het bijgebouw mag niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn.
 • De oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende vloerbedekking of vloertegels mag maximaal vijfendertig vierkante meter per kadastraal perceel bedragen.
 • Meer hierover leest u in artikel 4 van het Asbestverwijderingsbesluit.

Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u het asbestdak verwijderen. Houd hierbij rekening met de volgende stappen:

 • Vraag een sloopmelding aan
 • Op vertoon van het formulier ‘acceptatie sloopmelding’ is eenmalig gratis asbestfolie, een wegwerpoveral en een stofmasker verkrijgbaar bij ROVA. Deze folie is zonder formulier ook tegen betaling verkrijgbaar.
 • Bekijk voor u begint ook de instructiefilm van MilieuCentraal.
 • Lever het verwijderde asbest (gratis tot 600 KG) onder vertoon van de geaccepteerde sloopmelding in bij Milieubrengstation ROVA Bovenveld
  in Rheerzerveen.

Met een sloopmelding heeft als inwoner van de gemeente de mogelijkheid om maximaal 35 vierkante meter hechtgebonden en geschroefd asbesthoudend materiaal met een maximaal gewicht van 600 kilogram eenmalig gratis te brengen naar afvalbrengstation Bovenveld aan de Ommerweg 69 in Rheezerveen. Dit kan uitsluitend op woensdagen.

Als het gewicht van het asbest meer dan 600 kg is, worden kosten in rekening bij u in rekening gebracht. Deze kosten kunt u afrekenen bij de weegbrug van de locatie Bovenveld. ROVA maakt hiervan melding bij de gemeente. De stortkosten vindt u op de ROVA website.

Soorten
U mag de volgende soorten asbesthoudende materialen afkomstig van of uit een woning of gebouw gratis brengen:

 • Geschroefde (niet-gespijkerde) asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien.
 • Asbesthoudende (losliggende) vloertegels.
 • Niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking.
 • U mag het asbest alleen gratis afvoeren naar Bovenveld als u in het bezit bent van het formulier ‘acceptatie sloopmelding’. Dit formulier dient u te laten zien bij Bovenveld. Ook als u het asbest naar een andere afvalverwerker wilt afvoeren, moet u een sloopmelding doen.

Verpakken van asbest

Verpakken van asbest op het ROVA-terrein is niet toegestaan. Op vertoon van het formulier ‘acceptatie sloopmelding’ is gratis asbestfolie verkrijgbaar bij ROVA. Deze folie is zonder formulier ook tegen betaling verkrijgbaar. Asbest moet u zelf in de container leggen.

 • Verpak asbest dubbel en luchtdicht in landbouw- of asbestfolie (PE folie 0,2 mm dik).
 • Kenmerk asbest in ondoorzichtig folie met een sticker ‘asbest bevattend’.
 • Scherm scherpe kanten af zodat de verpakking niet beschadigt.

Lossen van asbest

Indien het asbest op een pallet wordt aangeboden (zodanig dat met behulp van palletvorken kan worden gelost), wordt het lossen uitgevoerd door door ROVA. Indien het aanleveren op een pallet niet mogelijk is, moet het asbest worden verpakt in handzame pakketten en moet het asbest zelf worden gelost in de hiervoor bestemde asbestcontainer.

Als u het asbest niet zelf wilt verwijderen, kunt u dit ook laten doen:

 • Laat een asbestinventarisatie uitvoeren door een daarvoor gecertificeerd bedrijf.
 • Gebruik de inventarisatie om offertes op te vragen bij verschillende bedrijven.
 • Voordat het asbest verwijderd wordt moet een sloopmelding worden gedaan. Meestal doet het bedrijf dit.
 • Na het verwijderen van het asbest vindt een inspectie plaats.
 • Als het asbest goed is verwijderd en er geen asbestdeeltjes achter zijn gebleven, ontvangt u hiervan een inspectierapport.

Asbest is een lastige stof om te herkennen. Alle asbesthoudende producten hebben een vezelige structuur, maar dat is vaak moeilijk te zien. Vooral wanneer het in ander materiaal is verwerkt. Op de website van MilieuCentraal kunt u meer informatie vinden over asbest, waar het zit en hoe u het kunt herkennen.

Asbestdak herkennen

Er zijn een aantal manieren waarop u kunt controleren of er asbest in uw dak zit.

 1. Asbestdakenkaart
  Weet u niet zeker of u een asbestdak heeft? Bekijk dan de Asbestdakenkaart.
 2. Informatie bij of na aankoop
  Bent u in de afgelopen 20 jaar eigenaar geworden van een woning, dan zal bij de aankoop van de woning ook informatie zijn verstrekt over de aanwezigheid van asbest in uw woning. De informatie kunt u ook terug vinden op de bouwtekeningen bij uw woning.
 3. Informatie op de golfplaten
  De lettercode op de golfplaat kan u ook informatie geven over of deze asbesthoudend of asbestvrij is. De lettercodes zijn vaak te vinden op de een-na-laatste golf van de plaat.
  • Asbesthoudend: AT, NF, CAF.
  • Asbestvrij: NT, AF, AFM, NA, AP of AV.

Is er geen lettercode zichtbaar aanwezig? Schakel dan een deskundig asbestinventarisatiebureau in om duidelijkheid te krijgen.

Asbest is een lastige stof om te herkennen. Alle asbesthoudende producten hebben een vezelige structuur, maar dat is vaak moeilijk te zien. Vooral wanneer het in ander materiaal is verwerkt. Op de website van Milieu Centraal kunt u meer informatie vinden over asbest, waar het zit en hoe u het kunt herkennen.

Asbest is een gevaarlijke afvalstof, die gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Behandel daarom asbesthoudend materiaal altijd voorzichtig.

Asbest werd vroeger verwerkt in veel bouwmaterialen, zoals in golfplaten van cement. Het kan daarom voorkomen in daken van gebouwen en woningen. Om gezondheidsrisico’s te beperken, is het verwerken, bewerken (zoals boren en zagen) en op voorraad houden van asbest verboden.

Onder invloed van weersomstandigheden breekt het asbestmateriaal langzaam af. Daarbij komen asbestvezels vrij die in de buitenlucht terechtkomen. Naarmate een dak ouder wordt, gaat het verweringsproces sneller.

Bij een brand verspreiden asbestvezels zich in grote hoeveelheden door de lucht, waardoor een groot gebied verontreinigd raakt.

Omdat vrijgekomen losse asbestvezels vaak niet met het blote oog zichtbaar zijn, is het beter de bron weg te nemen.

Neem contact met ons op via 14 0529.