Bomen

Voor de manier waarop bomen moeten worden behouden heeft de gemeente Ommen een bomenbeleidsplan opgesteld. In dit bomenbeleidsplan is ook opgenomen wat de beschermwaardige bomen zijn en welke regels gelden als er een boom moet worden gekapt.

Het bomenbeleidsplan 2011 – 2021 is opgesteld in een interactief proces met verschillende belanghebbenden. In 2015 – 2016 heeft een tussentijdse evaluatie van het bomenbeleidsplan plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan is zijn bepaalde onderdelen van het bomenbeleidsplan aangepast en is ook de APV gewijzigd. Het college heeft op 21 december 2021 de looptijd van bomenbeleidsplan 2011-2021 verlengd tot en met 31 december 2024.

Beschermwaardige bomen
Een overzicht met de beschermwaardige bomen in de gemeente Ommen is te raadplegen via een digitale kaart. Hierin kunt u inzoomen op een bepaald gebied. Door het aanvinken van de verschillende kaartlagen in het menu, verschijnen de locaties op de kaart. Via de knop ‘i’ kunt u de gegevens raadplegen van de boom of het landschapselement.

Een omgevingsvergunning is nodig voor het kappen van een boom, als deze een stamomvang heeft van 95 centimeter of meer. Deze omvang moet worden gemeten op een hoogte van 1,30 meter boven het maaiveld. Meer informatie vindt u op de pagina ‘bomen kappen’.