Onkruidbestrijding

Let op: onkruidgroei is bij ons bekend

We krijgen veel meldingen van onkruidgroei. Door de warmte en veel regen groeit het onkruid enorm snel. We werken hier hard aan en doen ons best om het binnen twee werkweken op te lossen.

Bij het onderhoud van de openbare ruimte van de gemeente Ommen hoort naast onkruidbestrijding in plantvakken ook onkruidbestrijding op stoepen en wegen. Een aannemer voert de onkruidbestrijding op verharding uit voor de gemeente.

Schoffelen

Met schoffelen haalt de gemeente zelf het onkruid tussen de beplanting weg. Elke wijk hebben we opgedeeld in vier delen. Elke week in het groeiseizoen schoffelen we in een van de delen. Dit betekent dat we ongeveer eens in de vier weken bij u in de buurt schoffelen.

Bij grovere beplanting en hoge struiken mag onkruid blijven groeien. Daarom schoffelen we daar niet. De randen langs de weg of het trottoir en naastgelegen gazons worden langs grovere beplanting en hoge struiken wel geschoffeld of weg gemaaid.

Bestrijdingsmethoden

Het is verboden om onkruid (preventief) chemisch te bestrijden. Onkruid kan dus pas bestreden worden, als het zichtbaar aanwezig is. Na de bestrijding wordt het geleidelijk door de natuur afgebroken.

Bij het bestrijden van onkruid op verharding past gemeente Ommen een niet- chemische werkwijze toe door een combinatie van heet water, hete lucht en desnoods afmaaien toe. Het afmaaien van onkruid gebeurt vooral op moeilijk bereikbare plekken, zoals onder zitmeubilair, rondom lichtmasten in de trottoirs en rondom afvalbakken. Het maaisel mag blijven liggen als het binnen de gestelde norm blijft.

De gemeente Ommen werkt bewust aan een schoner en veiliger milieu, door het gebruik van heet water, hete lucht en afmaaien als bestrijdingsmethoden.

Kwaliteit

Voor het verwijderen van onkruid hanteert de gemeente de basiswerkwijze. Uitzondering hierop vormen de begraafplaatsen en het centrum van Ommen. Voor deze locaties geldt een hoger vastgesteld kwaliteitsbeeld.

Vanaf 2016 is het voor grote terreinbeheerders zoals gemeenten sterk aanbevolen om onkruiden op verhardingen niet- chemisch te bestrijden. Vanaf november 2017 is het wettelijk niet langer toegestaan om glyfosaathoudende middelen buiten de landbouw toe te passen.

In opdracht van de gemeente wordt onkruid bestreden door middel van heet water, hete lucht of afmaaien. Op moeilijk bereikbare of kwetsbare plaatsen of bij te hoge onkruiden wordt afgemaaid met de bosmaaier.

Om schade aan beplanting en obstakels te voorkomen wordt onkruid niet op alle plekken door middel van heet water of hete lucht bestreden.

De werktemperatuur onder het dek van de heteluchtmachine ligt tussen de 300 en 500 graden Celsius. Bepaalde beplanting kan gevoelig zijn voor deze stralingswarmte. Houten bouwwerken, zoals schuttingen, kunnen onder aanhoudende droge weersomstandigheden vlam vatten. Ook zou stralingswarmte zorgen voor schade aan materiaal of verf bij bijvoorbeeld straatlantaarns of kunststof palen.

In deze gevallen blijven de machines op enige afstand van beplanting, bouwwerken en obstakels. Onkruiden worden op een later moment met behulp van de bosmaaier afgemaaid.

Voor een verzorgd beeld is het wenselijk om onkruidgroei te voorkomen langs beplantingen, bouwwerken en obstakels. Rond dwarrelend blad of zwerfvuil is gevaarlijk en kan vlam vatten. Dit zorgt ervoor dat de heteluchtmachine geen onkruidbestrijding kan uitvoeren.

Laag hangende takken van bomen of struiken bemoeilijken het werken en zijn hinderlijk tijdens de onkruidbestrijding met de machines.

Als bij de onkruidbestrijding door de gemeente schroeischade is ontstaan aan uw tuin, kunt u hiervan een melding maken bij de gemeente. U kunt hiervoor gebruik maken van het online contactformulier.

Bij de bestrijding van onkruid worden de volgende normen gehanteerd:

  • Tegels met een voeglengtebedekking met onkruidengroei tot maximaal 30% en twintig stuks onkruiden niet hoger dan twintig centimeter per 100 m2.
  • Klinkers met een voeglengtebedekking met onkruidgroei tot maximaal 15 % en twintig stuks onkruiden niet hoger dan twintig centimeter.
  • Ongebonden verhardingen met een onkruidhoogte tot maximaal twintig stuks niet hoger dan twintig centimeter.

Deze normen vallen onder het kwaliteitsbeeld B of Basis en maakt onderdeel uit van het Kwaliteitsboek Openbare Ruimte/KOR, een uitgave van het CROW- 2018.

Als de onkruidbestrijding niet volledig is uitgevoerd, kunt u deze locatie doorgeven aan de gemeente. U kunt hiervoor gebruik maken van het online contactformulier.

U kunt ook online een melding maken van een (onveilige) situatie in de openbare ruimte.