Biodiversiteit

Biodiversiteit is belangrijk. De verschillende soorten planten en dieren houden de natuur in balans. Samen vormen ze een levende en productieve natuur. We zien wereldwijd een afname van de biodiversiteit, terwijl het bekend is dat een hoge biodiversiteit belangrijk is voor het goed functioneren van een ecosysteem. Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan met onze natuurwaarden.

Waarom biodiversiteit?

Om beter toegerust te zijn op bijvoorbeeld ziekten, plagen, zoals de eikenprocessierups, of een veranderend klimaat is het belangrijk om de natuur weerbaarder te maken. Het meer robuust maken van onze natuur is zeker niet ingewikkeld.

Biodiversiteit is vooral samen doen

De gemeente Ommen wil op een duurzame wijze haar inwoners, agrariërs, kinderen van scholen, plaatselijke belangen, straat,- buurt- en wijkverenigingen, Agrarische Natuurvereniging De Ommermarke, natuur- en milieuvereniging De Vechtstreek en LTO- Noord afdeling Vechtdal e.a. ondersteunen.

De gemeente zet zich in om de biodiversiteit te bevorderen door onder andere de volgende activiteiten:

  • We kiezen bewust voor natuurvriendelijk beheer van ons openbaar groen.
  • We houden bij de soortkeuze van bomen en planten rekening met de biodiversiteit.
  • Goed bermenbeheer langs fiets- of wandelpaden, sloten, natuurgebieden en rond natte of schrale plekken verhoogt de ecologische waarde. Vogels, kleine zoogdieren, amfibieën, reptielen en insecten vinden er een ideale voedsel-, nest-, schuil- en overwinteringsplek.
  • Jaarlijks bloembakken (in de centrum) voorzien van mooie bloeiende bloemen.
  • Aanleg van zogenaamde prairie tuinen in het centrum.
  • We hebben nestkastjes voor mezen en vleermuiskasten geplaatst als natuurlijke bestrijders tegen de eikenprocessierups.

Vergroen uw tuin

Vervang stenen in uw tuin door planten (het liefst bloeiende). Meer groen in de tuin helpt vogels, insecten en andere dieren. Ook draagt minder verharding in de tuin bij aan het beter afvoeren van het regenwater. Meer informatie hierover vindt u op www.operatiesteenbreek.nl.

Geef dieren een onderdak

U kunt dieren onderdak bieden door bijvoorbeeld mussendakpannen te gebruiken, nestkasten voor vogels op te hangen of schuilplaatsen voor egels in uw tuin te maken. Of help de (wilde) bijen een handje. Bijen zorgen ervoor dat de planten in onze tuinen en moestuinen vruchten dragen en zijn daarom voor biodiversiteit en zelfs onze voeding van groot belang. Voor bijen kun je veel doen, bijvoorbeeld bloemen zaaien of een insectenhotel plaatsen. Meer informatie: www.bijenhelpdesk.nl en www.denederlandsebijen.nl. Begin uw eigen moestuin (of doe dit samen). Ook een moestuin kan voor veel dieren bijdragen aan een goed leefgebied. Meer tips over hoe u dieren onderdak kunt bieden vindt u op www.biodiversiteit.nl.

Beperk lichtvervuiling

Nachtdieren zoals uilen zien hun prooien niet goed door onze felle, kunstmatige lichten. Ook trekvogels vinden het moeilijker om zich te oriënteren. Kijk op de site www.nachtvandenacht.nl wat u kunt doen.