Oplaadpunt elektrische auto

Rijdt u een elektrische auto, maar kunt u geen laadpaal kwijt op uw eigen terrein? Dan kunt u een openbaar laadpunt aanvragen. Dien uw aanvraag in via www.laadpaalaanvragen-oost.nl.

Openbare laadpalen

We plaatsen elk jaar extra laadpalen om elektrisch rijden aan te moedigen. Dit doen we op plekken waar wij verwachten dat de laadpalen veel gebruikt gaan worden. Het liefst op een locatie waar zowel bezoekers als inwoners er gebruik van kunnen maken, zoals sportparken of winkelgebieden.

Plannen voor extra openbare laadpalen

In het november 2023 is er een ontwerp-verkeersbesluit genomen om extra openbare laadpalen te plaatsen op de volgende locaties. Omdat dit verkeersbesluit nog niet definitief is, kunnen suggesties of opmerkingen nog worden verwerkt in het definitieve verkeersbesluit. Deze volgt medio januari 2024. Meer informatie hierover vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Zoek vervolgens op ‘Openbare laadvoorziening Ommen’. Hier leest u ook hoe u kunt reageren op deze besluiten.

I. Geografische spreiding

  1. Baron van Fridaghstraat, Ommen
  2. Paulus Potterstraat, Ommen
  3. Van Speijkstraat, Ommen

II. Maatschappelijke Voorzieningen

  1. Balkerweg, Witharen
  2. Ommerkanaal-West, Ommerkanaal

  • U kunt op uw eigen terrein geen oplaadpaal plaatsen.
  • U rijdt een elektrische auto.
  • Binnen 250 meter van uw woning staat nog geen laadpaal (gepland).
  • U woont of bent minimaal 20 uur per week werkzaam op de locatie van uw aanvraag en kunt dat aantonen.

Op www.oplaadpalen.nl vindt u een overzicht van alle laadpalen in Nederland.

Proactief laadpalen plaatsen

Om elektrisch rijden te stimuleren plaatst de gemeente Ommen jaarlijks extra laadpalen. Op diverse locaties waarvan wij verwachten dat de laadpalen veel gebruikt gaan worden, zijn we op die manier de vraag al voor. Denk bijvoorbeeld aan de centrumgebieden of sportparken.

Voor het plaatsen van een laadpaal is een verkeersbesluit nodig. Tegen zo’n besluit kunt u bezwaar maken.