Regionale Energiestrategie (RES)

Elf gemeenten in West-Overijssel willen samen de helft van het totale elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam opwekken met zonne- en windenergie. Dat is drie keer zoveel als er nu aan zonne- en windenergie wordt opgewekt (de zonnevelden en windmolens in aanbouw meegerekend). Gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders in West-Overijssel hebben deze ambitie opgenomen in de concept-RES (Regionale Energiestrategie).

Inspraak

Vanaf 8 februari 2023 ligt de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage op de elf gemeentehuizen in de regio West-Overijssel en in het Provinciehuis te Zwolle.

Tot 22 maart 2023 kunt u hier zienswijzen op de concept-NRD indienen.

Veel gestelde vragen over de Regionale Energiestratiegie (RES) kunt u hieronder downloaden: