Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten

In de gemeente zijn op monumenten aanwezig. Monumenten zijn vaak gebouwen, maar ook kunnen ook archeologische vondsten of parken of begraafplaatsen zijn.

Rijksmonumenten zijn van nationaal belang, bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente een pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. Rijksmonumenten zijn aangewezen op grond van de Erfgoedwet en gemeentelijke monumenten op basis van de Erfgoedverordening. Bij werkzaamheden aan monumenten is meestal een omgevingsvergunning nodig. Dit is geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Overzicht van monumenten

De rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten zijn op dit moment via onderstaande lijsten terug te vinden:

Van alle monumenten zijn redengevende omschrijvingen gemaakt. Deze vormt de juridische basis van de monumentenstatus.