Huisnummer aanvragen

De gemeente zorgt voor de registratie van huisnummers. Het gaat daarbij om de vaststelling van zogenoemde ‘verblijfsobjecten’ waaraan huisnummers worden toegekend. Als u voor een object een huisnummer wilt aanvragen, kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente.

Als u voor de bouw van een object een omgevingsvergunning aanvraagt, vindt automatisch toetsing plaats. Indien van toepassing wordt het nummerbesluit tegelijk met de omgevingsvergunning verleend.

Als er van een procedure omgevingsvergunning geen sprake is, moet eerst worden beoordeeld of uw zelfstandige ruimte, zoals een woning, appartement of kantoor, voldoet aan de definitie van een verblijfsobject.

Bij een positieve beoordeling kan uw huisnummer dan opgenomen worden in de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG). In de BAG staan alle gebouwen en adressen van Nederland geregistreerd.

 • De gemeente heeft een bouwvergunning (omgevingsvergunning) verleend.
 • De gemeente heeft vastgesteld dat er een vergissing is gemaakt.

Ja, dat kan. Stuur hiervoor een brief aan de gemeente, gericht aan team RSC.

Voorwaarden voor een verblijfsobject:

 • Er is sprake van de ‘kleinste eenheid’ binnen één of meer panden.
 • De ruimte is geschikt voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden.
 • De ruimte wordt ontsloten via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of gedeelde verkeersruimte.
 • De ruimte moet zelfstandig onderwerp kunnen zijn van rechtshandelingen, zoals koop en verkoop.
 • Er sprake is van functionele zelfstandigheid.

Een woonruimte moet daarbij minimaal beschikken over:

 • een eigen toegangsdeur die van binnen en van buiten op slot kan;
 • een eigen woon(slaap)kamer;
 • een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel;
 • een eigen toilet;
 • een eigen badkamer voorzien van douche en/of bad.

Als het huisnummerbesluit definitief wordt vastgesteld, moet u binnen vier weken vanaf het genomen besluit zorg dragen voor het plaatsen van een huisnummerbord.

De kosten voor dit bord zijn voor de eigenaar en moeten voldoen aan de criteria voor de vormgeving van een huisnummerbord volgens het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN-norm 1774).