Hulpdiensten

Veiligheid is geen vanzelfsprekendheid. Daarom zijn gemeenten en hulpverleningsdiensten dagelijks bezig om onveilige situaties te voorkomen en zich voor te bereiden op incidenten, rampen en crises.

Als er een ramp gebeurt, treedt een rampenplan in werking. In een rampenplan staat hoe de organisatie en coördinatie plaatsvindt van de diensten, instanties en individuele personen die betrokken zijn bij de bestrijding van rampen, zware ongevallen en overige calamiteiten. De gemeente stelt minimaal eens in de vier jaar het gemeentelijk rampenplan vast.

AED’s

In de gemeente Ommen is een breed netwerk aanwezig van (meer dan 50) publiek beschikbare Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s). Bij een 112 melding van een hartstilstand worden, naast de ambulance, ook gecertificeerde hulpverleners gealarmeerd om hulp te verlenen. Gecertificeerde hulpverleners geregistreerd bij HartslagNu die zich binnen een straal 1500 meter van het incident bevinden worden per sms van HartslagNu gealarmeerd en opgeroepen. HartslagNu is het landelijke reanimatie oproepsysteem van Nederland. Het snel inzetten van een AED en starten met reanimeren voordat de ambulance ter plaatse is, is van cruciaal belang. Voor meer informatie over een reanimatie/AED opleiding kunt u terecht op de website van EHBO Ommen.

Het beheer en onderhoud van dit netwerk van AED’s wordt uitgevoerd door EHBO Ommen. Er is een kaart met alle publiek beschikbare AED’s die worden beheerd en onderhouden door EHBO Ommen. Klik hier voor de kaart.

Brandweer Ommen

De brandweer van de gemeente Ommen maakt deel uit van de Brandweer IJsselland. De brandweer houdt zich bezig met brandbestrijding en hulp bij een verkeersongeval, maar ook met controle en handhaving. Meer informatie over de activiteiten, de organisatie en het laatste nieuws van de brandweer is te vinden op deze pagina.

Politiekeurmerk

Het politiekeurmerk Veilig Wonen is een landelijk keurmerk, dat aan een woning kan worden gegeven als de woning voldoet aan een pakket van inbraakwerende, brandpreventieve en sociale voorzieningen. Woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars, maar ook particuliere woningeigenaren kunnen dit keurmerk aanvragen.

Altijd aangifte doen

Is uw fiets gestolen? Of uw tuinhek vernield? Doe altijd aangifte! Het is van groot belang dat mensen de gemeente en de politie informeren van zaken in hun leefomgeving. Aangifte doen is belangrijk omdat de politie dan op de hoogte is van wat u is overkomen.

Door het doen van aangifte weet de politie beter op welke plaatsen extra moet worden opgelet in uw straat of wijk. Ook krijgt de politie beter inzicht in het soort misdrijven en overlast die in haar werkgebied plaatsvinden. Pas dan kan er ook gericht een dader opgespoord worden en voor de rechter worden gebracht. Dit lukt natuurlijk niet in alle gevallen maar uw aangifte draagt daar zeker aan bij en is daarom belangrijk!