Jaarwisseling

Bij de jaarwisseling horen ook tradities. Niet alleen oliebollen en champagne, maar ook carbidschieten en vuurwerk. Als we tijdens de jaarwisseling rekening met elkaar houden, zorgen we ervoor dat de jaarwisseling met z’n tradities voor iedereen prettig en veilig verloopt.

Carbidschieten hoort voor veel inwoners bij oudejaarsdag. Het is een diepgewortelde traditie in onze regio. Daarom is carbidschieten rond de jaarwisseling binnen bepaalde tijden toegestaan. Wel gelden er regels, zodat de situatie veilig blijft en er geen bovenmatige overlast ontstaat voor de omgeving.

Regels en voorwaarden

In de gemeente Ommen is carbidschieten volgens de toegestaan op 31 december vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot 02.00 uur ’s nachts (op 1 januari). Als je je aan de volgende regels houdt, is een vergunning niet nodig.

 • Er wordt gebruik gemaakt van melkbussen of dergelijke voorwerpen waarvan de inhoud niet groter is dan 50 liter.
 • Vaten moeten zijn afgesloten met zacht materiaal (bijvoorbeeld een voetbal of een plastic zak).
 • Het vrije schootsveld is minimaal 75 meter, er mogen geen openbare wegen of paden in het schootsveld liggen.
 • Er wordt geschoten in een richting die is afgewend van de woonbebouwing.
 • De locatie waar carbid geschoten wordt, ligt minimaal op 75 meter afstand van woonbebouwing en op minimaal 300 meter afstand van zorginstellingen. Ook moet de afstand tot inrichtingen waar dieren worden gehouden, minimaal 300 meter zijn, tenzij de houder van deze inrichting heeft ingestemd met een kortere afstand.

Wie is de Bock?Bewust Oplettende Carbid-Knaller

Het is van groot belang dat het carbidschieten op een veilige manier gebeurt. We willen het aantal ongevallen zo laag mogelijk houden. Deze ontstaan vaak door onwetendheid en/of het nemen van onnodige risico’s. Zorg daarom dat er altijd een Bewust Oplettende Carbid-Knaller (BOCK) aanwezig is. De BOCK is op de hoogte van de vijf tips voor veilig carbidschieten.

 1. Bereid je goed voor Zorg dat je weet aan welke regels en voorwaarden je moet houden en of je een vergunning moet hebben.
 2. Bescherm jezelf Gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril om jezelf te beschermen.
 3. Gebruik goed materiaal Gebruik alleen een melkbus in goede staat met een stevige bodem. Schiet met een plastic bal in plaats van een melkbusdeksel en zorg dat de bus, na het ontsteken, niet achteruit kan schieten.
 4. Ontsteek het carbid veilig Ontsteek de bus met een fakkel op een stok terwijl je aan de zijkant van de melkbus staat. Ga nooit op de bus zitten. Zorg dat publiek op veilige afstand is.
 5. Zorg voor EHBO Zorg dat er voldoende blusmiddelen (water om te koelen, blusdeken) aanwezig zijn, zodat je goed kunt handelen mocht er toch iets verkeerd gaan.

Een vuurtje op straat op oudejaarsavond? Het lijkt misschien gezellig, maar de gevolgen zijn groter dan u denkt. Daarom zijn oudejaarsvuren niet toegestaan. Dit is vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Het verbod is er niet voor niets: een oudejaarsvuur veroorzaakt veel schade aan bijvoorbeeld asfalt, bomen of beplanting. Deze schade moet hersteld worden en die rekening betalen we uiteindelijk met elkaar. Een oudejaarsvuur kan bovendien gevaarlijk zijn voor omstanders of omliggende panden. De rook kan voor veel overlast zorgen. Op het moment dat de politie en gemeente constateren dat ergens materiaal wordt verzameld voor een oudejaarsvuur, wordt actie ondernomen en wordt het materiaal zo snel mogelijk afgevoerd. Wilt u tijdens oud & nieuw toch een gezellige sfeer op straat? Een sfeervuur in een terrashaard of vuurkorf is wel toegestaan. U mag hierin alleen hout en géén afval verbranden. Ook verlichting in de vorm van kaarsen of fakkels is toegestaan. Bij haarden, vuurkorven, kaarsen of fakkels geldt ook dat dit geen gevaar, overlast of hinder mag opleveren voor de omgeving.

Vuurwerk hoort bij de traditie van oud en nieuw. Om de overlast van vuurwerk te beperken mag u vuurwerk alleen kopen en afsteken op vastgestelde tijden. Het vuurwerk van vuurwerkwinkels met een verkoopvergunning kunt u veilig gebruiken, omdat het voldoet aan de wettelijke eisen.

De belangrijkste regel is dat u alleen vuurwerk mag afsteken op 31 december vanaf 18:00 tot 02:00 s ‘nachts. Wanneer u dit buiten deze gestelde tijden doet, dan riskeert u een boete of neemt de politie het vuurwerk in beslag. Een uitzondering hierop is vuurwerk uit de categorie F1.

Op de site van de Rijksoverheid vindt u meer wet- en regelgeving over het bezit en afsteken van vuurwerk.

Medewerkers van de gemeente, politie en brandweer zijn voor, tijdens en na de jaarwisseling actief op straat. Niet alleen om de rommel op te ruimen, maar ook om eventuele overlast te voorkomen.

Voor de jaarwisseling
Afvalbakken worden verwijderd of afgesloten. Ook glasbakken, kledingbakken en bladhekken worden door de gemeente weggehaald.

Tijdens de jaarwisseling
Op oudejaarsdag en -avond zijn teams van de politie en de buitendienst van de gemeente actief in de gemeente om onveilige situaties en overlast te voorkomen. De teams werken nauw samen met de toezichthouders van THV die extra controles houden. Ook de brandweer staat paraat. U kunt overlast ook beperken door bijvoorbeeld containers en tuinmeubels veilig weg te zetten. Ervaart u overlast of ziet u een onveilige situatie? Meld het dan!

Na de jaarwisseling
Op nieuwjaarsdag is het team buitendienst alweer vroeg actief om afval, bijvoorbeeld afkomstig van vuurwerk, op te ruimen. U kunt een handje helpen door de rommel in uw eigen straat of buurt op te ruimen. De gemeente neemt op nieuwjaarsdag de eventuele ontstane schade op. De meest urgente zaken worden direct hersteld. In de eerste week van het nieuwe jaar krijgen ook de minder urgente zaken aandacht. Schade die is ontstaan door vandalisme of vernieling wordt zoveel mogelijk verhaald op de daders!

Houdt u een oogje in het zeil?

Samen zorgen we voor een veilige en gezellige jaarwisseling. Ziet u een gevaarlijke situatie of iemand die iets vernielt? Meld dit dan.

 • Ziet u gevaarlijke of overlastsituaties in de openbare ruimte? Bel dan het Meldpunt van de gemeente Ommen: 14 0529. Tijdens de jaarwisseling beslist de dienstdoende piketcoördinator over de inzet.
 • Bij spoed, bijvoorbeeld als u getuige of slachtoffer bent van een misdaad of ongeluk, belt u 112.
 • Heeft het geen haast, maar hebt u wel politie nodig? Bel dan 0900 8844.
 • Wilt u anoniem blijven omdat u bijvoorbeeld bang bent voor vervelend reacties? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000.

Ongelukken met vuurwerk gebeuren ook na de jaarwisseling. Kinderen proberen dan vuurwerk dat niet is afgegaan opnieuw af te steken. Dit levert vaak gevaarlijke situaties op, met alle mogelijke gevolgen van dien. Met behulp van de volgende tips kun je vuurwerkafval op een veilige manier opruimen:

 • Maak vuurwerkafval eerst nat voordat je het opruimt.
 • Probeer nooit beschadigd vuurwerk of vuurwerk dat niet is afgegaan opnieuw af te steken.
 • Laat kinderen nooit alleen vuurwerk opruimen.