NL-Alert

NL-Alert is een aanvullend alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon. NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming.

Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een gratis tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen. Zo kunnen meer mensen worden bereikt en worden mensen beter geïnformeerd.

Aanmelden
Het gebruik van NL-Alert is gratis en anoniem. Bij NL-Alert is uw privacy gewaarborgd. Op de website van NL-Alert kunt u door middel van de instelhulp NL-Alert activeren op uw mobiele telefoon.