Veiligheidsregio IJsselland

De gemeente Ommen maakt deel uit van de Veiligheidsregio IJsselland. Binnen deze veiligheidsregio werken elf gemeenten met brandweer, GHOR, politie samen op.

Binnen de Veiligheidsregio IJsselland wordt onder meer samengewerkt op het gebied van:

  • Brandweerzorg
  • Crisisbeheersing
  • Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
  • Rampenbestrijding

Organisatie

Veiligheidsregio IJsselland is een openbaar lichaam dat op 1 januari 2009 is ingesteld onder de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio IJsselland. Doel hiervan is het behartigen van de belangen van de 11 deelnemende gemeenten op het terrein van brandweer, GHOR en rampenbestrijding. Met daarnaast het realiseren van een gecoördineerde inzet van organisaties, instellingen en diensten die bij zware ongevallen en rampen betrokken zijn.

De elf deelgemeenten zijn Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.