Tijdelijke verhuur

Wilt u uw leegstaande woning tijdelijk verhuren? Vraag dan bij de gemeente een vergunning tijdelijke verhuur via de Leegstandwet aan. Dankzij deze vergunning kunt u veel eenvoudiger uw leegstaande woning verhuren voor een lagere huurprijs, zonder dat de huurder recht heeft op alle huurbeschermingsmaatregelen volgens het Burgerlijk Wetboek.

Vergunning aanvragen

Om een vergunning aan te vragen, downloadt u het aanvraagformulier en vult u deze in. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar gemeente@ommen.nl of per post versturen naar:

Gemeente Ommen
Postbus 100
7730 AC Ommen

 • U bent eigenaar of verhuurder van het pand.
 • Het pand staat leeg.
 • De huurovereenkomst beslaat minimaal een periode van 6 maanden.
 • De huur mag niet langer lopen dan de duur van de vergunning
 • Het gaat om:
  • een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden
  • een woning die te koop staat
  • een gebouw zonder woonbestemming die u als woonruimte wilt verhuren, bijvoorbeeld een kantoorgebouw of school

Heeft u een woning te koop staan? Dan gelden er extra voorwaarden:

 • De woning is nog niet bewoond geweest (nieuwbouw).
 • Als de woning wel bewoond of gebruikt is:
  • de eigenaar heeft er zelf 12 maanden of langer in gewoond voordat het leeg kwam te staan, of
  • de woning is de afgelopen 10 jaar niet langer dan 3 jaar verhuurd

Voor het opzeggen van de huur gelden de volgende voorwaarden:

 • Bij opzegging door de huurder is de termijn niet langer dan 1 maand.
 • Bij opzegging door de verhuurder is de termijn niet korter dan 3 maanden.

Bent u niet de eigenaar van het pand? Dan kunt u het pand tijdelijk onderverhuren. Hiervoor heeft u toestemming nodig van uw verhuurder.

Hoe lang u een pand mag verhuren ligt aan de situatie.

Huurwoning die gerenoveerd of gesloopt wordt:

U krijgt de vergunning voor 2 jaar. De gemeente kan de vergunning steeds met 1 jaar verlengen. De totale lengte van de vergunning is maximaal 7 jaar.

Woning die te koop staat

U krijgt een vergunning voor 5 jaar. De vergunning wordt niet verlengd.

Gebouw zonder woonbestemming

U krijgt een vergunning voor maximaal 10 jaar. Heeft u voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan nodig? Dan is de vergunning voor verhuur net zolang geldig als de duur van de ontheffing van het bestemmingsplan (met een maximum van 10 jaar).

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mogen wij 1 keer verlengen.

U kunt geen bezwaar en beroep indienen tegen de beslissing op uw vergunningaanvraag Leegstand.

De gemeente toetst niet of de hypotheeknemer (de geldverstrekker of de bank) met de tijdelijke verhuur instemt. Dit is een zaak tussen u als woningeigenaar en de betreffende hypotheeknemer. U moet hier dus zelf toestemming voor vragen.

Bij tijdelijke verhuur van een te koop staande woning ‘verhuist’ deze naar box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Dat houdt in dat er vanaf het moment van verhuur geen hypotheekrenteaftrek voor deze woning meer mogelijk is.

Eventuele overwaarde boven de vrijstellingsgrens van box 3 wordt belast met 1,2% vermogensrendementsheffing. Daar staat tegenover dat de huurinkomsten onbelast zijn. Als de woning direct na de verhuurperiode weer leeg te koop staat valt deze vanaf dat moment weer in box 1. De hypotheekrente is dan weer aftrekbaar tot aan het einde van de periode waarin deze aftrekbaar zou zijn geweest als de woning onafgebroken leeg te koop had gestaan.