Briefadres aanvragen

Met een briefadres ontvangt u uw post tijdelijk op een ander adres dan waar u verblijft. Het briefadres is bedoeld voor inwoners die vanwege een bijzondere situatie (tijdelijk) geen woonadres hebben of verblijven in een instelling.

Iedereen die in Nederland woont, moet als inwoner worden ingeschreven op het adres waar hij of zij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste keren zal overnachten.
Beschikt u niet over een woonadres (zoals omschreven in de Wet BRP) dan heeft u de mogelijkheid tot het aanvragen van een tijdelijk briefadres. De gemeente onderzoekt of u voldoet aan de voorwaarden.

Dit kan zowel persoonlijk in het gemeentehuis of door middel van DigiD online bij de gemeente doorgeven.

Persoonlijk doorgeven

U kunt uw briefadres ook persoonlijk doorgeven. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de Publieksdienst.

Maak online een afspraak met de Publieksdienst

Wilt u liever telefonisch een afspraak maken, bel dan met het nummer 14 0529 (kengetal niet nodig).

Neem bij uw afspraak de volgende gegevens mee:

 • Ingevuld vragenformulier aanvraag briefadres.
 • Ingevuld formulier toestemming van briefadresgever.
 • Uw identiteitsbewijs.
 • Een kopie van het identiteitsbewijs van de briefadresgever.

Wij onderzoeken of u inderdaad geen woonadres heeft. Als wij uw aanvraag goedkeuren, schrijven we u in op het briefadres. U krijgt een bevestiging per post.

Als u niet zelf de inschrijving op een briefadres door kunt geven, kunt u hiervoor iemand anders machtigen.

Online aanvragen

Een briefadres kunt u door middel van DigiD online bij de gemeente doorgeven.

Online doorgeven briefadres

Vul eerst de volgende formulieren in. Deze formulieren kunt u meesturen met de online melding van uw briefadres:

 • Ingevuld vragenformulier aanvraag briefadres
 • Ingevuld formulier toestemming van briefadresgever

Daarnaast dient u een kopie mee te sturen van het identiteitsbewijs van de briefadresgever.

Wij onderzoeken of u inderdaad geen woonadres heeft. Als wij uw aanvraag goedkeuren, schrijven we u in op het briefadres. U krijgt een bevestiging per post.

 • U hebt geen woonadres.
 • U geeft een reden op voor het woonadres.
 • Het hoeft geen adres te zijn in de gemeente waar u woont.
 • Het briefadres is in Nederland.
 • Het briefadres is geen postbus.
 • Wel moet het een officieel adres zijn uit de Basisregistratie Personen (BRP). U mag dus geen postbus gebruiken als briefadres.
 • De bewoner of instelling van het briefadres vindt het goed dat u dit adres gebruikt.

Gaan wij akkoord? Dan ontvangt u schriftelijk bericht. Wij verwerken uw nieuwe adres in de Basisregistratie personen (Brp). U krijgt daarna al onze post en van andere overheidsinstanties op dit briefadres. Zorg er wel voor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.