Permanente bewoning vakantiepark

Permanente bewoning van een recreatieverblijf is in de gemeente Ommen niet toegestaan. De gemeente treedt handhavend op bij permanente bewoning van een recreatiewoning.

Er is onder andere sprake van permanente bewoning als het recreatieverblijf het feitelijk hoofdverblijf is. Dit is in strijd met de geldende bestemmingsplannen voor recreatieterreinen.

Niet handhavend optreden zou daarnaast een aantasting zijn van het toeristisch kwalitatieve product van de gemeente Ommen.

Voorwaarde

Om in een recreatiewoning te kunnen verblijven, moet u dus in ieder geval op een andere locatie de beschikking hebben over een hoofd(woon)verblijf, dat ook daadwerkelijk bestemd is voor permanente bewoning. Het mag hierbij dus niet gaan om een zogenaamd postadres of een papieren adres.

Gedoogbeschikking

De gemeente Ommen geeft in beginsel geen gedoogbeschikkingen af en werkt in deze gevallen ook niet mee aan verzoeken voor het wijzigen van bestemmingsplannen voor recreatieterreinen.

Tijdelijke gedoogbeschikking

Als er sprake is van overbruggingshuisvesting kan de gemeente een tijdsgebonden gedoogbeschikking verlenen. Onder andere personen die aantoonbaar een woning hebben gekocht, in aanbouw hebben of toegewezen gekregen hebben kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor zo’n tijdelijke gedoogbeschikking, die voor maximaal 12 maanden wordt verleend. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Informeer bij de gemeente naar de voorwaarden en kosten.

Downloads