Restgroenstroken

Als uw tuin grenst aan een ongebruikt stuk grond van de gemeente, heeft u de mogelijkheid deze grond te kopen of te huren om uw tuin uit te breiden. Groenstroken die aangrenzend aan uw perceel liggen, worden ook wel restgroenstroken of snippergroen genoemd.

Restgroenstroken kunt u alleen huren of kopen als deze:

  • weinig betekenis hebben voor de openbare ruimte;
  • geen onderdeel zijn van de gemeentelijke infrastructuur;
  • geen deel uitmaken van de hoofdgroenstructuur.

Voor een aanvraag voor restgroenstroken kunt u gebruik maken van het volgende aanmeldformulier:

Voor de aankoop van restgroenstroken gelden de volgende prijzen voor percelen tot 200 vierkante meter:

  • grond gelegen aan de voorkant van de woning: € 25 per vierkante meter;
  • grond gelegen aan de zijkant of achterkant van de woning: € 50 per vierkante meter.

Als uw perceel groter is dan 200 vierkante meter, of als de aankoop van de grond extra bebouwing mogelijk maakt, wordt de grondprijs vastgesteld door taxatie.

Let op: de prijzen zijn exclusief de overdrachtsbelasting (8%), de kosten voor kadastrale inmeting en de notaris.

Voor het huren van grond betaalt u jaarlijks € 1,14 per vierkante meter. Hierbij geldt een minimum van € 28,54 per jaar. Na een periode van 5 jaar worden de huurcontracten jaarlijks geïndexeerd voor een periode van 5 jaar.