Verhuizing naar het buitenland

Verhuist u vanuit Ommen naar het buitenland? Of gaat u binnen 1 jaar minstens 8 maanden in het buitenland verblijven? Regel dan uw verhuizing naar het buitenland gemakkelijk online. U heeft hiervoor DigiD nodig. Doe dit uiterlijk 5 dagen voordat u gaat emigreren.

U kunt uw verhuizing naar het buitenland alléén met DigiD regelen als er géén familieleden op het adres achterblijven, zoals echtgenoten, geregistreerde partners, (adoptie)kinderen/ ouders, grootouders, kleinkinderen, broer of zus.

Let op: U wordt uitgeschreven op de dag dat u uw verhuizing doorgeeft (dus niet per uw daadwerkelijke vertrekdatum).

Verhuizen niet alle familieleden mee naar het buitenland?

Als u met meer personen op één adres woont en niet alle familieleden gaan mee, dan moet iedereen die wél met u meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar. Maak een afspraak aan de balie om uw vertrek door te geven. Neem bij uw bezoek uw identiteitsbewijs mee, zoals uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Belt u liever om een afspraak te maken? Dat kan via nummer 14 0529. Wilt u ons bellen vanuit het buitenland? Bel dan met 0031 529 459 100.

Wat geeft u door?
Bij uw bezoek aan de gemeente geeft u de volgende informatie door:

 • De datum van uw vertrek.
 • Uw nieuwe adres in het buitenland.
 • Uw oude adres in Nederland.

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is geeft de verhuizing persoonlijk door
 • ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • ouders voor hun inwonende meerderjarige kind of kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen)
 • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen)
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen)
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Aangifte van verhuizing naar het buitenland door een gemachtigde is niet mogelijk.

Als u verhuist naar het buitenland, moet u voor vertrek uit Nederland veel regelen. Op de website www.nederlandwereldwijd.nl vindt u een lijst met zaken waar u in ieder geval rekening mee moet houden.

Als u in het buitenland een bewijs van uitschrijving nodig heeft, dan kunt u hiervoor een uittreksel aanvragen bij een RNI-gemeente.

Wat kost het?

Het doorgeven van uw verhuizing naar het buitenland is gratis.

Als een persoon is verhuisd uit de gemeente Ommen, maar de verhuizing hiervan niet heeft doorgegeven, kan het college van burgemeester en wethouders besluiten voor deze persoon gegevens op te nemen over een vertrek naar een onbekend land.

Wettelijk is bepaald dat elke inwoner in Nederland verplicht is om binnen vijf dagen na verhuizing hiervan aangifte te doen bij de gemeente waar diegene zijn/haar adres heeft.

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn in de gemeente Ommen. Het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven, is niet juist.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen heeft het voornemen om deze personen uit te schrijven uit Nederland. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld toeslagen, de zorgverzekering, pensioen en/of het aanvragen van een rijbewijs of paspoort.

Personen

Naam: G. Balaban
Geboortedatum: 02-01-2007
Datum voornemen: 17-11-2023

Naam : Y.V. Kvik
Geboortedatum : 16-03-1995
Datum voornemen : 20-12-2023

Naam : A. Florea
Geboortedatum : 06-11-1993
Datum voornemen : 20-12-2023

Naam : A. Nagy
Geboortedatum : 10-06-1991
Datum voornemen : 20-12-2023

Naam : K.J. Krawczyk
Geboortedatum : 25-04-1995
Datum voornemen : 08-01-2024

Naam : M.G. Kowalczyk
Geboortedatum : 08-11-1964
Datum voornemen : 08-01-2024

Naam : M.B. Kowalczyk
Geboortedatum : 02-04-1973
Datum voornemen : 08-01-2024

Naam : O.H. Śledź
Geboortedatum : 29-04-2003
Datum voornemen : 08-01-2024

Naam : M.I. Veerman
Geboortedatum : 23-03-1984
Datum voornemen : 22-02-2024

Procedure

Deze personen hebben vier weken de tijd om een adreswijziging/ zienswijze door te geven. Zonder reactie, worden deze personen vanaf de datum van het voornemen uitgeschreven uit Nederland.

Heeft u meer informatie over de verblijfsplaats van bovenstaande personen, dan kunt u contact opnemen met de Publieksdienst via het telefoonnummer 14 0529.

Bezwaarschrift

Het definitieve besluit van deze uitschrijving wordt per post verzonden, maar wordt ook gepubliceerd in het Ommer Nieuws onder bekendmakingen.

Tegen het besluit van uitschrijving kan een belanghebbende binnen zes weken na publicatie een bezwaarschrift indienen. Onderteken het bezwaarschrift en vermeld:

 • uw naam en adres
 • de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven
 • een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit
 • de redenen voor uw bezwaar

Het bezwaarschrift richt u aan

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen
Postbus 100
7730 AC Ommen