Woonvisie Ommen 2021-2025

De woonvisie vormt de basis voor het woonbeleid van de gemeente Ommen. In de visie wordt uitgelegd waar de gemeente in 2025 op het gebied van wonen wil staan en wordt de visie gebruikt voor het maken van prestatieafspraken met de woningcorporatie.

In de woonvisie is het wensbeeld voor het wonen in Ommen als volgt omschreven:

  • Ommen is dé plek om te wonen;
  • Het is aantrekkelijk voor jong en oud;
  • De gemeente is ‘groen, duurzaam en sociaal’ van karakter;
  • Er is een grote variatie aan kernen;
  • Ommen is een betaalbare optie voor wonen in gewilde omgevingen.

Ontstaan van de woonvisie

Plaatselijke belangen, vertegenwoordigers van ouderen en de gemeenteraad hebben onder anderen meegedacht over de woonvisie. Daarnaast is er ook gekeken naar de huidige trends en ontwikkelingen op de woningmarkt en in de regio.

Pijlers

De woonvisie richt zich op drie pijlers:

  1. Huishoudens die in Ommen blijven wonen en vertrokken Ommenaren die weer in Ommen willen wonen.
  2. Voldoende woningen voor kwetsbare doelgroepen.
  3. Zorgbehoevende ouderen kunnen zelfstandig in de kernen blijven wonen.

Planning

Voor elke pijler zijn maatregelen gemaakt voor de komende twee jaar. Deze zijn gebaseerd op de huidige economische situatie. Na twee jaar zullen er opnieuw maatregelen worden gemaakt voor de daaropvolgende twee jaar.