Energietoeslag

De kosten voor energie zijn de laatste tijd flink gestegen. Niet iedereen kan dat even goed betalen. Voor inwoners van de gemeente Ommen met een laag inkomen is er de energietoeslag. Dat was voor 2022 een eenmalig bedrag van 1300 euro. De energietoeslag 2022 kan niet meer worden aangevraagd.

Energietoeslag 2023

De eenmalige energietoeslag 2023 is op dit moment nog niet te aan te vragen. Meer informatie vindt u op deze pagina van de Rijksoverheid.

Heb ik recht op de energietoeslag?

U hebt recht op de energietoeslag als u in Ommen woont, zelfstandig woont en niet meer inkomen hebt dan 130% van de bijstandsnorm. Dat is vaak het geval als u een uitkering hebt. Of als u AOW hebt, met geen of een klein pensioen. Maar ook wie werkt kan in aanmerking komen voor de energietoeslag. Bij mensen die samenwonen wordt het inkomen van beide partners bij elkaar opgeteld. Wat inwonende kinderen verdienen telt niet mee en ook niet of u vermogen hebt. Als u bij iemand anders inwoont krijg u geen toeslag. Per huishouden is maximaal één energietoeslag mogelijk.

Bijstandsnorm

Aan de rechterkant op deze pagina is een overzicht bijstandsnormen energietoeslag te downloaden. In dit overzicht kunt u zien of u voor een energietoeslag in aanmerking komt. Hierbij wordt uitgegaan van 130% van de bijstandsnorm. Het gaat om netto bedragen zonder vakantiegeld. Voor meer informatie kunt u terecht bij het cluster Samen Doen, team Werk en Inkomen van de gemeente Ommen. Op werkdagen kunt u bellen naar (14) 0529 of mailen naar inkomen@ommen.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij het cluster Samen Doen, team Werk en Inkomen van de gemeente Ommen. Op werkdagen kun je bellen naar (14) 0529 of mailen naar inkomen@ommen.nl.