Energietoeslag

De energietoeslag is voor huishoudens met een inkomen tot en met 130 procent van het sociaal minimum. De toeslag is eenmalig € 1.300,-.

Heb ik recht op de energietoeslag?

Of u de energietoeslag krijgt, hangt af van uw inkomen. Lees hier of u de toeslag automatisch ontvangt of zelf moet aanvragen.

Krijg ik de energietoeslag automatisch?

Had u op 1 november 2023 een uitkering van de gemeente? Dan ontvangt u de energietoeslag uiterlijk begin december 2023 automatisch op uw rekening zoals die bij ons bekend is.

Zelf aanvragen

  • Heeft u vorig jaar de energietoeslag ontvangen? Dan ontvangt u van ons een brief met daarin een aanvraagformulier. U dient de energietoeslag dan nog wel zelf aan te vragen. U krijgt het aanvraagformulier thuis gestuurd.
  • Heeft u vorig jaar de energietoeslag niet ontvangen, maar denkt u daar wel recht op te hebben? Ga dan hier naar het digitale aanvraagformulier. U kunt ook een geprint formulier ophalen bij de receptie van het gemeentehuis.

Hoeveel is 130% van het sociaal minimum in 2023?

Leefvorm tot pensioengerechtigde leeftijd Bijstandsnorm excl. vakantietoeslag 130%
Alleenstaande € 1.155,79 € 1.502,51
Samenwonenden € 1.651,12 € 2.146,45
Leefvorm tot pensioengerechtigde leeftijd
met kostendelende medebewoners
Tweepersoonshuishouden € 825,56 € 1.073,23
Driepersoonshuishouden € 715,48 € 930,12
Vierpersoonshuishouden € 660,45 € 858,59
Leefvorm pensioengerechtigde leeftijd
Alleenstaande € 1.289,78 € 1.676,71
Samenwonenden € 1.751,42 € 2.276,85

Meer informatie

Meer informatie kunt u krijgen bij Samen Doen – team Werk en Inkomen. Het team is op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer (14) 0529 of per e-mail via inkomen@ommen.nl.