Participatiefonds

Volwassenen die sociale, sociaal-culturele, sportieve of educatieve activiteiten niet zelf kunnen betalen, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten uit het Participatiefonds.

De tegemoetkoming voor inwoners uit de gemeente Ommen vanaf 18 jaar is €100,-.

Voorwaarden:

 • U bent inwoner van de gemeente Ommen
 • Uw vermogen en inkomen zijn niet hoger dan de maximale toegestane hoogte

Aanvragen

Een aanvraag is persoonsgebonden en dient altijd te zijn voorzien van bewijsstukken van de (gemaakte) kosten. Voor uw schriftelijke aanvraag kunt u onderstaand document gebruiken.

U kunt deze ingevuld per post sturen naar:

Gemeente Ommen
afdeling Maatschappelijk Domein
t.a.v. EKT
Antwoordnummer 18
7740 VK Hardenberg

Aanvragen voor tegemoetkoming kunnen worden ingediend tot uiterlijk 3 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de uitgaven feitelijk zijn gedaan.

De afhandelingstermijn voor uw aanvraag bedraagt 8 weken.

Of u in aanmerking komt voor een vergoeding uit het Participatiefonds is onder andere afhankelijk van uw vermogen en netto maandinkomen. Het netto maandinkomen is in dit geval uw inkomen exclusief vakantiegeld en eventuele toeslagen van de belastingdienst.

Hieronder staat een overzicht van diverse normen. Daardoor kan u zelf een inschatting maken of u wat uw inkomen en vermogen betreft voor een tegemoetkoming in aanmerking komt. Als uw gezinssituatie er niet bij staat, u twijfelt of u heeft andere vragen over het Participatiefonds, dan kunt u mailen naar minimaregeling@ommen.nl.

De hieronder genoemde bedragen zijn 110% van de bijstandsnorm.

Vermogen

 • alleenstaande: maximaal € 6.120
 • echtpaar of alleenstaande ouder (met ten laste komende kinderen): maximaal € 12.240

Netto maandinkomen

Jongeren 18, 19 en 20 jaar:

 • alleenstaande of alleenstaande ouder: maximaal € 265,84
 • gehuwden, geen kind(eren) beide jonger dan 21: maximaal € 531,67
 • gehuwden, geen kind(eren), één echtgenoot ouder dan 21: maximaal € 1.034,98
 • gehuwden, met kind(eren): beide jonger dan 21: maximaal € 839,33
 • gehuwden, met kind(eren), één echtgenoot ouder dan 21: maximaal € 1.342,64

Volwassenen 21 jaar en ouder tot AOW-leeftijd:

 • alleenstaande of alleenstaande ouder: maximaal € 1.076,79
 • samenwonenden/gehuwden: maximaal € 1.538,27

Ouderen vanaf AOW-leeftijd en ouder:

 • alleenstaande of alleenstaande ouder: maximaal € 1.205,96
 • samenwonenden/gehuwden, 1 pensioengerechtigd, ander niet: maximaal € 1.642,01

Volwassenen 21 jaar en ouder die in een inrichting verblijven:

 • alleenstaande of alleenstaande ouder: maximaal € 376,50
 • samenwonenden/gehuwden: maximaal € 614,99

De bovenstaande bedragen gelden per juli 2019 en worden tweemaal per jaar geïndexeerd.