Stemmen met andere EU-nationaliteit

Bent u onderdaan van een andere EU-Lidstaat en woont u in Nederland? Dan heeft u onder een aantal voorwaarden stemrecht voor de verkiezing van het Europees Parlement in Nederland.

Voorwaarden

Om op 6 juni 2024 in Nederland te mogen stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Op 23 april 2024 staat u ingeschreven als inwoner bij een Nederlandse gemeente en;
  • Op de dag van de stemming bent u 18 jaar en;
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht in Nederland of in het land van uw nationaliteit(en).
  • Uw verzoek moet uiterlijk dinsdag 23 april 2024 ontvangen zijn bij uw woongemeente.

Aanpak

Om aan de Europese Verkiezingen te kunnen meedoen, moet u een schriftelijk registratieverzoek indienen bij uw woongemeente. U kunt dit digitaal doen. Hiervoor moet inloggen met uw Digid.

Heeft u geen Digid, dan kunt u het formulier downloaden. Dit Y32 formulier kunt u digitaal invullen en daarna samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mailen naar: verkiezingen@ommen.nl. Om het invullen van het formulier makkelijker te maken is een vertaling van het formulier beschikbaar.

Per post sturen kan ook: Gemeente Ommen, afdeling Verkiezingen, Postbus 100, 7730 AC, Ommen.