Wapen van Ommen

Het wapen van Ommen is aangenomen door de Hoge Raad van Adel in 1955. Het toont de heilige Brigida samen met een leeuw, ster en adelaar. Ze is de beschermheilige van het vee. Onder andere de Nederlandse Hervormde Sint Brigitta kerk in Ommen is naar haar vernoemd in 1319.

De blazoenering van het wapen van de gemeente Ommen luidt als volgt:

“In azuur een vrouwelijke heilige – de H. Brigida van Kildare, patrones van Ierland – houdende in de rechterhand een palmtak, alles van zilver, vergezeld rechts van een omgewende leeuw en links van een adelaar waarboven een achtpuntige ster, alles van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen.”