B. (Bart) Jaspers Faijer

Portefeuille

 • Armoedebestrijding en Werk & Inkomen (incl. uitvoering participatiewet)
 • Openbare ruimte
 • Openbare ruimte (beleid en beheer)
 • Gemeentelijke eigendommen
 • Ontwikkelperspectieven landelijk gebied
 • Landbouw
 • Duurzaamheid en Klimaat

Contact wethouder Plaatselijk Belang

 • Arriën
 • Beerzerveld
 • Lemele
 • Wijkraden
 • Vilsteren

Nevenfuncties

Website politieke partij

ommen.christenunie.nl

Secretariaat

Overzicht declaraties