De heer F.P.M. Willeme, voorzitter

De heer Frans Willeme is gedurende bijna dertig jaar werkzaam geweest bij verschillende gemeenten verspreid over het land in diverse ambtelijke en bestuurlijke functies.

Verder heeft de heer Willeme evaluatieonderzoeken begeleid in het kader van de problematiek in de jeugdzorg en heeft hij, als voorzitter, voor het ministerie van BZK onderzoeken begeleid naar het functioneren in Nederland en Duitsland van grensoverschrijdende organisaties op het terrein van de openbare orde en veiligheid.