L.G.M. (Leo) Bongers

Eerste Locoburgemeester

Portefeuille

 • Financiën
 • Economie
 • Aandeelhouderschappen
 • Inkoop en aanbesteding
 • Centrum
 • Bedrijven en bedrijventerreinen
 • Recreatie en Toerisme
 • Implementatie Omgevingswet (Omgevings-/bestemmingsplannen en vergunningen en uitvoering, WKB)

Contact wethouder Plaatselijk Belang

 • Beerze
 • Ommerkanaal
 • Stegeren-Junne
 • Varsen

Website politieke partij

www.lokalepartijommen.nl

Secretaritaat