Veel gestelde vragen noodopvang minderjarige asielzoekers

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over noodopvang. Onderstaande vindt u de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. Dat via gemeente@ommen.nl of via 14 0529. De lijst met vragen wordt voortdurend aangevuld met de meest recente informatie.

Algemeen

Op verzoek van Stichting Nidos verleent de gemeente Ommen medewerking aan de realisatie van een tijdelijke opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers aan de Strangeweg 25 in Ommen. Hier wordt sinds mei 2023 een groep opgevangen van max. 48 asielzoekers. Hiervoor verbleef de groep sinds november 2022 in hotel Paping in Ommen.

Het gaat om maximaal 48 alleenstaande minderjarige jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 17 jaar. Zij zijn afkomstig uit Syrië, Somalië, Eritrea, Ethiopië en Jemen.

Het gaat om noodopvang, dat wil zeggen tijdelijke opvang van mensen, omdat zij ergens anders niet terecht kunnen. De locatie is tijdelijk in gebruik als opvanglocatie. De verantwoordelijkheid ligt bij stichting Nidos. De groep jonge asielzoekers verblijft tijdelijk aan de Strangeweg, in afwachting van een verblijfstatus. Voor de opvang gaat de gemeente uit van een periode van maximaal een jaar. De jongeren zijn kansrijk voor het krijgen van een verblijfsvergunning. Naar verwachting verkrijgen zij binnen zes tot twaalf maanden een verblijfstatus.

De groep bestaat uit maximaal 48 jongens in de leeftijdscategorie 14 tot en met 17 jaar. Zij zijn afkomstig uit de landen Syrië, Jemen, Eritrea, Ethiopië en Somalië. Er zitten geen zogenaamde ‘veilige landers’ tussen de opgevangen asielzoekers in Ommen.

Nee, u kunt de opvanglocatie niet zomaar bezoeken. U kunt wel contact opnemen met de begeleiding van de asielzoekers via 06-13011640.

De noodopvang wordt vergoed door de Rijksoverheid.

Verblijf asielzoekers

Omwonenden en omliggende bedrijven hebben op zaterdag 25 maart een brief met informatie ontvangen.

De mensen die in de opvang aanwezig zijn, worden geregistreerd.

De vluchtelingen in de opvanglocatie zijn vrij om het terrein op en af te gaan. Zij moeten zich uiteraard wel aan de gedragsregels in de openbare ruimte houden en privéterrein van derden respecteren. De vluchtelingen krijgen uitleg over onze normen en waarden, manieren en gebruiken. Daarnaast moeten zij om 21.00 uur binnen zijn en blijven.

Er wordt geprobeerd de asielzoekers zoveel mogelijk privacy te bieden, maar het blijft een noodpvang.

Veiligheid

De groep wordt 24 uur per dag begeleid door tenminste 3 begeleiders. Zij zien toe op de veiligheid van de asielzoekers. De opvanglocatie is 24 uur per dag bereikbaar via:

  • 06-13011640

Veiligheid is de zorg van gemeente en politie. De asielzoekers moeten zich houden aan de regels die gelden voor iedereen die in Nederland verblijft. Bij calamiteiten geldt dat er niets wijzigt met de komst van een crisisopvang. Bewoners en omwonenden mogen dag en nacht rekenen op hulp van de hulpdiensten binnen de aangegeven wettelijke aanrijdtijden. Daarnaast is er permanent begeleiding in de opvanglocatie aanwezig.

De vluchtelingen in de crisisopvang zijn vrij om het terrein op en af te gaan. Zij moeten zich uiteraard wel aan de gedragsregels in de openbare ruimte houden en privéterrein van derden respecteren. De vluchtelingen hebben uitleg gekregen over onze normen en waarden, manieren en gebruiken. Daarnaast moeten zijn vanaf 21.00 uur in de opvanglocatie zijn en blijven.

Daar gelden dezelfde regels als voor alle andere inwoners.

School en dagbesteding

Er wordt voor onderwijs gezorgd.

Naast begeleiding wordt er ook geregeld dat de kinderen bijvoorbeeld sport en spel aangeboden krijgen.

Algemene informatie

Meer informatie over bijvoorbeeld de achtergrond van asielzoekers en de asielprocedure in Nederland vindt u op de website van de Rijksoverheid.

COA is het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Zij zijn sinds 1994 verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland. Zij begeleiden hen naar een toekomst in Nederland of daarbuiten. De belangrijkste taken van het COA zijn:

  • onderdak bieden aan asielzoekers
  • hen begeleiden naar een toekomst in Nederland of daarbuiten
  • opvanglocaties verwerven en beheren
  • de veiligheid en leefbaarheid in de opvanglocaties handhaven, en
  • asielzoekers voorzien van noodzakelijke middelen

Voor meer informatie zie ook www.coa.nl

Stichting Nidos is een landelijk werkende voogdij-instelling, specifiek voor alleenstaande, minderjarige vluchtelingen en asielzoekers. Kijk voor meer informatie op de website van Nidos.

Contact

De opvanglocatie is 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 06-13011640 .

Ondervind je overlast van de opvanglocatie, dan kun je contact opnemen met de opvanglocatie via telefoonnummer 06-13011640 .

Zijn de hulpdiensten direct nodig, dan bel je 112.