Het verhaal van de brug bij Junne

Junne, een rustig buurtschap aan de rand van de Vecht bij Ommen. Het buurtschap ligt op een plek waar de Vecht ongestoord door het eeuwenoude landschap meandert. Circa 100 jaar geleden is bij Junne een stuw in het water geplaatst om het water in de omgeving beter te kunnen reguleren. Over de stuw kwam vervolgens een brug waar bewoners, bezoekers en agrariërs dankbaar gebruik van maakten. De locatie is aantrekkelijk voor fietsers, wandelaars, vissers en kleine vaartuigen. Maar de brug is ook belangrijk voor bewoners en agrariërs.

Afsluiten van de bestaande brug

Gedurende het bestaan van de brug heeft iedereen altijd gebruik kunnen maken van de brug om van de ene zijde van de Vecht naar de andere te kunnen komen. Sinds februari 2017 is dit echter niet meer mogelijk. De brug en stuw zijn niet ontworpen voor het zwaar verkeer en bleken niet meer geschikt voor het, steeds zwaarder wordende, verkeer dat er overheen moest. De gemeente Ommen heeft daarom besloten om de brug af te sluiten voor zwaar verkeer. De gemeente stond op dat moment voor de vraag: blijft de brug gesloten voor zwaar verkeer, gaan we de brug renoveren of moet er helemaal een nieuwe brug komen? Voor het waterschap gold dezelfde vraag voor de stuw. Met deze vraag is de gemeente aan de slag gegaan.

Het besluit van de gemeenteraad

Dit heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad van Ommen in 2018 het besluit heeft genomen om de voorkeursvariant voor een nieuwe brug uit te werken. Tijdens de begrotingsvergadering van 2019 is door de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor de brug. Hiermee is het besluit genomen en heeft de gemeenteraad van Ommen het College van burgemeester en wethouders de opdracht gegeven om het idee voor de brug verder uit te werken.

Een nieuwe brug!

In eerste instantie was de gedachte om de brug en de stuw gezamenlijk te vervangen. Door verschillende ontwikkelingen is dit niet haalbaar gebleken. Daarom is besloten om een nieuwe brug te realiseren. De nieuwe brug komt enkele meters van de huidige bestaande brug te liggen.