Vrijliggend fietspad Westerweg

In het fietsverbindingenplan Ommen is de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Westerweg (Beerzerveld) opgenomen. Dit betreft het gedeelte tussen de Kloosterdijk en de aansluiting van de voetbalvereniging.

Nu zijn op de rijbaan van de Westerweg tussen de Kloosterdijk en de toegangsweg sportvelden VV Marienberg met rode markering fietssuggestiestroken weergegeven en wordt als onveilig ervaren. Door hier ook een fietspad aan te leggen kunnen de fietsers ongehinderd hun weg vervolgen naar het fietspad langs de Kloosterdijk.

Voor onze inwoners en in het bijzonder voor de kwetsbare jeugd wordt het fietsen hiermee aantrekkelijker.

Informatieavond 29 november

Om de omgeving op de hoogte te brengen organiseert de gemeente Ommen een informatieavond over de aanleg van het vrijliggende fietspad Westerweg. We presenteren dan het ontwerp en willen omwonenden /gebruikers in gesprek over het proces en de planning. De bijeenkomst vindt plaats op:

Datum: dinsdag 29 november 2022
Tijd: 19:00 tot 20:00 uur
Locatie: kantine Sportpark Westerpark (Westerweg 8A Beerzerveld)

Vragen en reacties

Voor vragen, opmerkingen of reacties kunt u van maandag tot en met donderdag contact opnemen met projectleider Sake Pol. Telefonisch via 06-18585671 of per mail naar sake.pol@hardenberg.nl.

U kunt uw vragen, opmerkingen of reacties over de verbetering van dit fietspad tot 14 december 2022 ook indienen bij de gemeente Ommen. Dat kan via het contactformulier op onze website, per post of per mail. Vermeld daarbij altijd het zaaknummer 356148.

Vervolg

Begin januari 2023 wordt het plan over de aanleg van het vrijliggende fietspad samen met de binnengekomen reacties ter vaststelling voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

Documenten