Ondersteuningsverklaring

Elke kiezer heeft het recht een verklaring van ondersteuning af te leggen voor een kandidatenlijst. Daarmee maakt u het mede mogelijk dat een nieuwe politieke partij aan de verkiezingen kan deelnemen. Zie voor de juridische basis hiervoor artikel H 4 van de Kieswet. Een verklaring van ondersteuning kan worden afgelegd in de gemeente waarin u woont, waar u als kiezer geregistreerd staat.

Voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023 is dat mogelijk in de periode van 25 september tot de dag van de kandidaatstelling op 9 oktober. De verklaring van ondersteuning is een vastgesteld model. Download hier de ondersteuningsverklaring.

Wat moet u doen als u een verklaring van ondersteuning wilt afleggen?

Een verklaring van ondersteuning kunt u alleen afleggen via een politieke partij. De partij die u wilt steunen zal u een ingevuld formulier geven met daarop de complete kandidatenlijst die u gaat steunen.

Het afleggen van een ondersteuningsverklaring kan bij de balie burgerzaken van de gemeente Ommen. Wij werken op afspraak. De afspraak kan telefonisch gemaakt worden via 14 0529. Het is ook mogelijk om digitaal een afspraak te maken. Het gemeentehuis is maandag, dinsdag en donderdag van 8:30 uur tot 17:00 uur geopend; woensdag van 8:30 uur tot 19:00 uur en vrijdag van 8:30 uur tot 12:30 uur.

U moet zich ter plaatse legitimeren (met bijvoorbeeld een ID-kaart, paspoort of rijbewijs) en mag pas uw handtekening plaatsen in het bijzijn van een door de burgemeester aangewezen medewerker van de gemeente. Deze medewerker controleert of u daadwerkelijk als kiezer staat geregistreerd. Zodra dat is afgerond mag u de verklaring weer meenemen en afgeven aan de politieke partij die u steunt.