Stemmen vanuit het buitenland

Woont u in het buitenland? Ook dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Als u voor onbepaalde tijd in het buitenland woont, kunt u terecht bij de Nederlandse ambassade.

Als u tijdelijk in het buitenland woont en formeel inwoner van de gemeente Ommen bent, mag u een schriftelijke volmacht aan iemand geven. Een aanvraag kunt u schriftelijk indienen. Download hier het verzoekschrift waarmee u dat kunt doen (model L 8). U mag ook stemmen per brief. Die optie wordt voor het hele land uitgevoerd door de gemeente Den Haag. Meer informatie over stemmen per brief vindt u op deze pagina.