Uitslagen/kennisgevingen

Het gemeentelijk stembureau heeft de voorlopige uitslagen vastgesteld. Hieronder zijn de uitslagen en processen-verbaal gepubliceerd.