Vier Koninklijke onderscheidingen bij lintjesregen in Ommen

26 april 2023, 12:00

Burgemeester Hans Vroomen reikte woensdag 26 april vier Koninklijke onderscheidingen uit tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Op Kasteel Eerde werd Gerard Legebeke benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Adri Pouw en Ton Hoogeboom werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Eerder op de ochtend werd Willem Bemboom thuis verrast met de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Alle gedecoreerden hebben zich als vrijwilliger zeer verdienstelijk gemaakt voor de samenleving.

Willem Bemboom

In het verleden was Willem Bemboom (2 oktober 1949) werkzaam voor Attractiepark Slagharen. Daar stopte hij in 2005 mee, waarna hij begon met een studie Archeologie. Tijdens deze opleiding deed hij onderzoek naar de IJskelders in Salland. In 2011 studeerde hij af, waarna hij later nog lesgaf aan studenten van het Saxion. Ook was hij betrokken bij diverse archeologische opgravingen.

Sinds 2007 is Willem Bemboom bij tal van lokale organisaties betrokken als vrijwilliger en bestuurslid, zoals Stichting Participatiefonds De Ommerschans, de Oranjevereniging en de Lionsclub Ommen-Dalfsen. Vanaf 2010 is hij zeer actief geweest voor de Stichting Oudheid/Streekmuseum Ommen. Van de huidige organisatie, onder de naam Cultuurhistorisch Centrum Ommen, is hij op dit moment nog voorzitter.

Willem Bemboom wordt algemeen beschouwd als een energieke verbinder, die naast het besturen ook zelf de handen uit de mouwen steekt. Iemand die z’n netwerk en deskundigheid inzet om het thema cultuur onder de aandacht te houden in de gemeente Ommen.

Adri Pouw

Adri Pouw (7 augustus 1952) zet zich al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw in voor Lemele. Wat begon met jeugdwerk voor de kerk, mondde uit in steeds meer vrijwilligerswerk. Zo is hij betrokken bij de jaarlijkse Oogstdag, is hij verteller bij de Oudhollandse markten en is hij al 46 jaar lid van voetbalvereniging SC Lemele. Daar werd hij in 2015 benoemd tot erelid vanwege zijn inzet als secretaris en voorzitter. Sinds vorig jaar staat Adri Pouw ook klaar voor de Oekraïners die tijdelijk in Lemele wonen. Hij coördineert onder meer de sportactiviteiten voor de kinderen en volwassenen, zoals voetbal, yoga en zwemles.

Adri Pouw is als oud-leraar Nederlands een fervent schrijver. Als lid van Lemels Arfgoed heeft hij vele publicaties op zijn naam staan, waaronder drie boeken over de oorlogsjaren in Lemele, Archem en Dalmsholte. Zijn betrokkenheid bij Lemele vertolkt Adri Pouw ook in de lokale politiek. Namens de Lokale Partij Ommen maakt hij zich onder meer sterk voor veiligheid, woningbouw en duurzaamheid. Naast al het vrijwilligerswerk is Adri Pouw ook mantelzorger van zijn vrouw Dora.

Ton Hoogeboom

Ton Hoogeboom (28 juli 1946) was 23 jaar bestuurlijk actief binnen de katholieke gemeenschap. Hij begon als vice-voorzitter van de Sint Brigitta Parochie. In die rol was hij ook de stuwende kracht achter de samenwerking en de uiteindelijke fusie tussen elf katholieke geloofsgemeenschappen in het Vechtdal. Daardoor ontstond de Emmanuel Parochie, waarvan hij ook vice-voorzitter is geweest. Momenteel zorgt hij nog voor het dagelijks (tuin)onderhoud van de Sint Brigittakerk in Ommen en is hij actief in diverse werkgroepen van de Parochie.

Lange tijd woonde Ton Hoogeboom in Mariënberg. Daar was hij 25 jaar bestuurslid, penningmeester en voorzitter van buurtvereniging ‘De Grendel’. Het buurthuis, een belangrijke ontmoetingsplek in Mariënberg, kon mede dankzij zijn inspanningen blijven bestaan. Tevens was hij de drijvende kracht achter de plaatselijke Oranjefeesten. In Ommen was veteraan Ton Hoogeboom een betrokken lid van de werkgroep ’75 jaar Vrijheid Ommen. Zo hielp hij mee met de organisatie van de lokale Veteranendag.

Gerard Legebeke

Water is bij Gerard Legebeke (21 augustus 1968) de rode draad in zijn leven. Als medewerker van Vitens (voorheen WMO) raakte hij begin deze eeuw betrokken bij het vrijwilligerswerk van de stichting ‘Water is our World’. Het begon met in Nederland vrijgekomen drinkwaterinstallaties en -materialen te demonteren en klaar te maken voor transport naar armere landen. De installaties krijgen een tweede leven in landen als Suriname, Vietnam, Senegal en Moldavië. Gerard Legebeke hielp al vele keren ter plekke met zijn technische kennis om de installaties weer op te bouwen. Daarnaast helpt hij lokale engineers, zodat zij zelfstandig installaties leren te monteren.

Gerard Legebeke investeert jaarlijks veel vrije tijd om mensen over de hele wereld te helpen. Thuis doet hij voorbereidend werk, zoals het maken van schakel- en besturingskasten. Daarnaast bereidt hij projecten voor door materialen te verzamelen en containers vol te pakken voor verscheping. Vele duizenden mensen in diverse landen beschikken mede dankzij zijn inzet over schoon drinkwater.

Foto’s zijn gemaakt door Dook van Gils