Aanwijzingsprocedure lokale publieke media-instellingen

13 juli 2023, 14:14

Per 30 maart 2024 vervalt de vijfjarige aanwijzing van Stichting RTV Vechtdal als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Ommen (en de gemeente Dalfsen). Het Commissariaat voor de Media heeft de procedure voor de aanwijzing lokale publieke media-instellingen 2024-2029 opengesteld. De gemeenteraad heeft in de aanwijzingsprocedure een adviserende taak.

Naast advisering over de vraag of aanvragers voldoen aan de wettelijke toegangscriteria, moet de gemeenteraad bij meerdere aanvragen een voorkeursadvies uitbrengen. Om op zorgvuldige wijze en onderbouwd tot dit voorkeursadvies te komen, zijn er toetsingscriteria vastgesteld op grond waarvan de aanvragen worden getoetst en beoordeeld. Deze criteria zijn hieronder te downloaden.