Belastingaanslag toeristen- en/of forensenbelasting

17 juni 2022, 13:22

GBLT heeft u eind vorig jaar geïnformeerd over de uitbreiding van de belastingsamenwerking tussen de gemeente Ommen en GBLT. Concreet betekent dit voor u dat de aanslagen van de forensen- en/of toeristenbelasting vanaf dit jaar door GBLT worden verstuurd. Voorheen werd deze belasting door de gemeente Ommen zelf uitgevoerd. De aanslag toeristenbelasting ontvangt u zeer binnenkort of heeft u reeds ontvangen, de aanslag forensenbelasting wordt medio november verstuurd.

Wat verandert er voor u?

De gemeente Ommen verstuurt de forensen- en/of toeristenbelastingaanslagen over belastingjaar 2021. Het bedrag betaalt u nog aan de gemeente Ommen zelf. Daarnaast ontvangt u een belastingaanslag van GBLT. Deze gaat alleen over 2022. U betaalt dus niet dubbel, maar ontvangt wel twee belastingaanslagen in dezelfde periode.

Als u situatie er aanleiding toe geeft kunt u een betaalafspraak maken. Dit kunt u regelen via GBLT. Bel daarvoor naar 088-0645555. GBLT denkt graag met u mee.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht of de aanslag van 2022 nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met GBLT via gblt.nl of bel 088-0645555. Heeft u vragen over de aanslag van 2021 neem dan contact met de gemeente Ommen door te bellen naar 14 0529.