Burgemeester steunt dringende oproep COA en Nidos voor opvang minderjarige vluchtelingen

28 juni 2023, 17:53

Het COA, Nidos – jeugdbescherming voor vluchtelingen – en de contractpartners van Nidos roepen gemeenten gezamenlijk op om eerder dan gepland dit jaar opvang te regelen voor jonge vluchtelingen die alleen naar Nederland zijn gekomen. De gemeente Ommen is al betrokken bij deze opvang. De burgemeester steunt de oproep van het COA en Nidos.

Burgemeester Hans Vroomen: “Er zijn twee redenen waarom ik deze oproep steun. Ten eerste vanuit humanitair oogpunt. Snelle maatregelen zijn nodig, anders zal een grote groep kinderen en jongeren deze zomer geen bed, bescherming en begeleiding hebben. Dat heeft een enorme impact op het welzijn en de ontwikkeling van deze jongeren. Ten tweede hebben we in Ommen al ervaring met de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers). Sinds november 2022 verblijft er een groep van 48 jongeren in Ommen. Bij aanvang waren er begrijpelijke zorgen vanuit de samenleving, maar de ervaring tot nu toe is zeer positief. Daarom steun ik de oproep van het COA en Nidos en hoop ik daarmee dat meer gemeenten deze gedeelde opgave willen oppakken.”

Brief COA en Nidos aan gemeenten

Brede oproep: snel meer opvang nodig voor jongeren op de vlucht