Gemeente betaalt mee aan zorgpremie voor inwoners met een laag inkomen

28 november 2023, 11:34

De gemeente Ommen biedt inwoners met een laag inkomen een zorgverzekering aan bij Zilveren Kruis. De gemeente betaalt in 2024 tot € 34 per maand mee aan de zorgpremie. Inwoners met een klein budget en hoge zorgkosten, kunnen hierdoor toch de zorg krijgen die zij nodig hebben.

De voordelen van de zorgverzekering via de gemeente zijn:

 • De gemeente betaalt mee aan uw zorgpremie. U betaalt daardoor minder premie.
 • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.
 • Zilveren Kruis laat iedereen toe. Een medische keuring is niet nodig.
 • Het eigen risico kunt u gespreid over 10 maanden betalen (tot € 385,- per jaar)
 • U kiest zelf uit drie pakketten.
 • Vergoeding van de eigen bijdrage voor een WLZ- en Wmo-voorziening als u kiest voor pakket 3.

De regels om mee te kunnen doen:

 • Een inkomen dat lager is dan 130% van het sociaal minimum.
 • Geen betaalachterstand bij de huidige zorgverzekeraar.
 • We kijken ook naar de hoogte van het vermogen.

Inkomensnorm per gezinssituatie
Inwoners met een inkomen dat lager is dan 130 procent van de bijstandsnorm kunnen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis. De inkomensnorm verschilt per gezinssituatie en per leeftijd.

 • Alleenstaanden en alleenstaande ouders (jonger dan de AOW-leeftijd): het netto maandinkomen is € 1.503 of lager.
 • Samenwonenden en gehuwden (jonger dan de AOW-leeftijd): het netto maandinkomen is € 2.146 of lager.
 • Inwoners vanaf de AOW-leeftijd: het netto maandinkomen is € 1.677 of lager (voor alleenstaanden) en € 2.277 of lager (voor samenwonenden/gehuwden).

Vermogensgrens per situatie
Om mee te kunnen doen telt niet alleen het maandinkomen mee. Er wordt ook gekeken naar het vermogen.

 • Een alleenstaande (zonder kinderen) mag maximaal € 7.605 aan vermogen hebben.
 • Voor een echtpaar of alleenstaande ouder (met kinderen jonger dan 18 jaar) geldt een maximaal vermogen van € 15.210.

Inkomensgrens bij het delen van een woning met meer volwassenen
Inwoners die hun woning delen met meer volwassenen van 27 jaar of ouder kunnen te maken krijgen met de kostendelersnorm. De hoogte van de inkomensgrens hangt dan af van het aantal medebewoners met wie zij de kosten kunnen delen. Hoe meer medebewoners met wie ze de kosten kunnen delen, hoe lager deze inkomensgrens wordt. Inwoners die denken dat dit voor hen geldt en die willen weten wat hun inkomensgrens is om mee te kunnen doen, kunnen contact opnemen met de gemeente.

Drie zorgpakketten
De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering, een tandverzekering en een aanvullende zorgverzekering. Inwoners kunnen kiezen uit drie zorgpakketten. Welk pakket het beste past, hangt af van de zorgkosten die iemand denkt te gaan maken.

 • Pakket 1: u verwacht in 2024 niet veel zorg nodig te hebben.
 • Pakket 2: u verwacht een gemiddelde hoeveelheid zorg nodig te hebben. U wilt ook graag extra vergoedingen.
 • Pakket 3: u denkt in 2024 veel zorg nodig te hebben. Bijvoorbeeld door een chronische ziekte of een handicap. Dit pakket biedt de meeste vergoedingen. De eigen bijdrage voor een Wmo- en WLZ-voorziening wordt vergoed tot maximaal € 375 per jaar.

De zorgpremie die u betaalt voor een pakket
In 2023 stijgt de zorgpremie. Dat komt omdat de collectiviteitskorting niet meer geldt. En omdat de zorgkosten hoger worden. Daarom verhoogt het kabinet ook de zorgtoeslag. Zo blijft een goede zorgverzekering ook voor mensen met een laag inkomen betaalbaar.

 • Pakket 1: u betaalt € 147,45 per maand.
 • Pakket 2: u betaalt € 159,40 per maand.
 • Pakket 3: u betaalt € 173,70 per maand.

Als u een volledig kunstgebit hebt, kunt u deze pakketten ook afsluiten zonder tandartsverzekering. U betaalt dan € 8,95 minder premie bij pakket 1 en 2. Bij pakket 3 betaalt u € 15,75 minder.

Aanmelden voor de zorgverzekering kan tot 28 december 2023
U meldt zich aan via www.gezondverzekerd.nl/ommen. Daar leest u ook de vergoedingen per pakket.

Hulp bij aanvragen
Voor hulp bij het invullen van het digitale aanmeldformulier kunt u naar de inloopspreekuren van Raad en Recht. Ga voor meer info naar www.raadenrecht.nl.

Hebt u nog vragen?
Voor vragen kunt u mailen naar zorgverzekering@ommen.nl of bellen met de gemeente op 14 0529.