Gemeente Ommen tekent intentieverklaring met SchuldHulpMaatje

20 maart 2023, 14:03

Namens de gemeente Ommen tekende wethouder Bart Jaspers Faijer onlangs een intentieverklaring met de nieuwe afdeling van SchuldHulpMaatje in Ommen. Met de ondertekening bevestigt de gemeente kennis te hebben genomen van de start van SchuldHulpMaatje in Ommen. Daarnaast is de gemeente bereid tot samenwerking.

Wethouder Jaspers Faijer: “De activiteiten van SchuldHulpMaatje zien we als netwerkversterking. Het is aanvullend op professionele hulpverlening en op een organisatie als Humanitas. We streven allemaal naar een armoedevrij Ommen. SchuldHulpMaatje maakt zich onder meer sterk voor vroegtijdige signalering van schuldenproblematiek. Hoe eerder problemen gesignaleerd worden, des te beter en sneller er hulp geboden kan worden.”

Persoonlijke begeleiding

De nieuwe afdeling van SchuldHulpMaatje in Ommen is een stichting, met een bestuur dat toezicht houdt op alle activiteiten. Het doel is om mensen met financiële problemen te helpen via persoonlijke begeleiding. Dat wordt gedaan door maatjes, die werken op vrijwillige basis. De hulp bestaat onder meer uit het ordenen van de administratie, een persoonlijk financieel plan maken en mentale ondersteuning. In de begeleiding staat gedragsverandering van de hulpvrager en het stimuleren van zelfredzaamheid centraal.

Landelijke organisatie

Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland is landelijk actief met meer dan honderd locaties. Vanuit een christelijke identiteit wil de organisatie er zijn voor iedereen met schuldenproblematiek. Daarbij wordt actief de samenwerking gezocht met overheden en maatschappelijke organisaties. Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Ook de vrijwilligers in Ommen volgen een driedaagse training, voordat zij als maatje aan een hulpvrager worden gekoppeld.