Inloopbijeenkomst Natura 2000 Arriën

6 juli 2023, 16:04

In 24 Overijsselse beschermde natuurgebieden wordt gewerkt aan het herstellen en versterken van de natuur. Langs de Vecht bij Ommen ligt het Natura 2000-gebied Vecht en Beneden-Regge met daarin het deelgebied Arriën. Het Natura 2000-project Arriën is vooral gericht op het beschermen en uitbreiden van de stroomdalgraslanden: een zeldzaam landschap met bijzondere planten- en diersoorten.

De afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar de bodem, het water en de plantensoorten. Op basis van de uitkomsten is op hoofdlijnen een schetsontwerp gemaakt voor het toekomstige inrichtingsplan voor Arriën. Daarin worden de maatregelen die nodig zijn voor natuurherstel- en behoud verder uitgewerkt. Op donderdag 13 juli organiseert de provincie een inloopbijeenkomst waarbij de plannen worden toegelicht. Leden van het projectteam van Provincie Overijssel en deskundigen van ingenieursbureau Tauw zijn er om uitleg te geven en om eventuele vragen te beantwoorden. U bent van harte welkom.

Datum: donderdag 13 juli 2023
Tijd: 16:00 – 20:00 uur
Locatie: Restaurant De Bootsman, Coevorderweg 19 in Stegeren