Inwoners tevreden over dienstverlening gemeente

1 maart 2024, 16:58

Inwoners van de gemeente Ommen zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening van de gemeente. Gemiddeld scoort de gemeente een zeven. Dat blijkt uit het onderzoek dat I&O Research in het najaar van 2023 heeft gedaan naar de inwonerstevredenheid. Acht op de tien inwoners geven de gemeente een voldoende.

Het onderzoek heeft de gemeente inzicht gegeven in wat goed gaat en wat beter kan. Zo wordt het gemak van de dienstverlening goed gewaardeerd, evenals de vriendelijkheid en gastvrijheid van medewerkers. I&O Research heeft de gemeente ook diverse adviezen en tips meegegeven. Zo wordt geadviseerd om transparanter te zijn over doorlooptijden en de status van een melding. Het onderzoek bevestigt dat inwoners van Ommen het belangrijk vinden om ook persoonlijk en telefonisch contact te kunnen hebben met de gemeente.

Aan de slag met adviezen en tips

Gemeente Ommen ziet de gescoorde zeven als een goed vertrekpunt om de dienstverlening verder te verbeteren. De komende tijd wil de gemeente aan de slag met alle adviezen en tips. Sommige punten kunnen al snel verbeterd worden. Voor andere veranderingen wordt een plan gemaakt hoe ze het beste bereikt kunnen worden. Ook wordt het inwonerstevredenheidsonderzoek op een later moment herhaald om verschillen te meten.

Groot onderzoek naar dienstverlening

Om inzicht te krijgen in de tevredenheid over de dienstverlening heeft de gemeente vorig jaar onderzoeksbureau I&O Research opdracht gegeven om een onderzoek (nulmeting) uit te voeren. Voor dit onderzoek zijn willekeurig 3.000 inwoners in gemeente Ommen geselecteerd. Zij zijn in november 2023 per brief uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Andere inwoners konden ook online deelnemen. In totaal hebben 921 inwoners aan het onderzoek meegedaan.