Inwonerstevredenheidsonderzoek

20 november 2023, 12:05

Als gemeente Ommen vinden wij het belangrijk om een sterke verbinding te houden met onze inwoners. Wij willen een nabije overheid zijn en onze dienstverlening dicht bij onze inwoners organiseren. Wij willen graag weten wat inwoners van onze dienstverlening vinden. Wat doen we goed? En wat kan beter?

Om inzicht te krijgen in de tevredenheid over de dienstverlening hebben wij onderzoeksbureau I&O Research opdracht gegeven om een onderzoek (nulmeting) uit te voeren. Voor dit onderzoek zijn willekeurig 3.000 inwoners in gemeente Ommen geselecteerd. Zij ontvangen in week 47 een uitnodigingsbrief voor deelname aan het onderzoek.

Inzicht in waardering dienstverlening

Met de uitkomsten van het onderzoek wil de gemeente inzicht krijgen in de waardering en tevredenheid over de dienstverlening die door en voor de gemeente Ommen worden uitgevoerd. Met dat inzicht kan de gemeente de dienstverlening nog beter afstemmen op de wensen en verwachtingen van inwoners. De uitkomsten van het onderzoek worden in het voorjaar 2024 bekendgemaakt via onder andere de gemeentelijke website en het Ommer Nieuws.

Vragen

Heeft u praktische vragen over het invullen van het onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van I&O Research. Dat kan op verschillende manieren:

  • Door een e-mail te sturen naar helpdesk@ioresearch.nl;
  • Door te bellen naar 0800-0191 (gratis);
  • Of door een bericht te sturen via WhatsApp naar 06-86 82 62 08.

Heeft u inhoudelijke vragen over het onderzoek (bijvoorbeeld aanleiding en opvolging), dan kunt u bellen met de gemeente via 14 0529.

Online deelnemen

Als u geen uitnodiging via de post ontvangt, dan kunt u wel digitaal deelnemen aan het onderzoek. Dit kan via deze link.