Minderjarige asielzoekers verhuizen van hotel Paping naar Strangeweg in Ommen

25 maart 2023, 16:00

Op verzoek van Stichting Nidos verleent de gemeente Ommen medewerking aan de realisatie van een tijdelijke opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers aan de Strangeweg 25 in Ommen. Hier wordt vanaf omstreeks 1 mei a.s. een groep opgevangen van 42 asielzoekers. Zij verblijven sinds november 2022 in hotel Paping in Ommen.

Stichting Nidos, die optreedt als voogdijinstelling voor alleenstaande minderjarige asielzoekers, was al langer op zoek naar een alternatieve opvangplek, omdat de opvang in hotel Paping 1 mei a.s. afloopt. De gemeente heeft meegewerkt aan deze verkenning, met de verhuizing naar de Strangeweg als resultaat. De opvanglocatie wordt geschikt gemaakt voor bewoning conform de eisen die de Veiligheidsregio en het COA hieraan stellen.

Vertrouwen

De groep van minderjarige asielzoekers wordt sinds november 2022 opgevangen in hotel Paping in Om-men. Door het positieve verloop daarvan heeft de gemeente vertrouwen dat de tijdelijke opvang aan de Strangeweg ook goed gaat verlopen. Net als in hotel Paping is er op de nieuwe opvanglocatie 24 uur per dag begeleiding aanwezig. De groep jonge asielzoekers zal tijdelijk verblijven aan de Strangeweg, in af-wachting van een verblijfstatus. Voor de opvang gaat de gemeente uit van een periode van maximaal een jaar. De jongeren zijn kansrijk voor het krijgen van een verblijfsvergunning. Naar verwachting verkrijgen zij binnen zes tot twaalf maanden een verblijfstatus.

Kleinschalige opvang in de regio

Naast het verzoek voor de tijdelijke opvangcapaciteit heeft Nidos eerder al het verzoek gedaan om na het verkrijgen van de verblijfsvergunning een deel van deze groep in Ommen te laten vestigen (statushouders) en in overleg te proberen de resterende jongeren in de regio onder te brengen. Indien zij een positieve beslissing ontvangen, dient Nidos kleinschalige opvang te organiseren en de jongeren te begeleiden in het integratieproces. Zodra de jongeren een verblijfsvergunning hebben gekregen, worden zij opgevangen in woongroepen van vier tot twaalf personen met begeleiding.

De omwonenden en omliggende bedrijven van de locatie aan de Strangeweg hebben op 25 maart een brief ontvangen over de tijdelijke opvanglocatie. In deze brief zijn zij uitgenodigd voor een inloopbijeen-komst.

Meer informatie over de opvang van minderjarige asielzoekers in Ommen vindt u op deze pagina.