Noodopvang gemeentehuis verlengd

29 september 2023, 09:13

De noodopvang in het gemeentehuis van Ommen wordt verlengd met zes maanden, tot 1 april 2024. Dat heeft de gemeente Ommen besloten na een verzoek van het COA. Omwonenden van het gemeentehuis zijn op 28 september jl. per brief geïnformeerd over de verlenging van de noodopvang.

De vraag van het COA was begin oktober 2022 om opvang te bieden aan asielzoekers voor de periode van drie maanden. Tussentijds is de opvang twee keer verlengd om het COA de gelegenheid te geven om te komen tot structurele oplossingen. Tot op heden heeft dat niet geleid tot voldoende doorstroom van vluchtelingen vanuit de noodopvang in het gemeentehuis naar reguliere opvangplekken. De komende maanden blijft het COA zoeken naar structurele oplossingen.

Verblijf verloopt positief

Sinds de start van de opvang worden er circa veertig mensen opgevangen in het gemeentehuis. Net als bij de vorige verlenging in maart 2023 is de gemeente positief over hoe het verblijf verloopt. De groep gaat goed met elkaar om, er is aandacht vanuit de lokale samenleving en er worden diverse activiteiten aangeboden.

Verantwoorde opvang

De verlenging van de noodopvang met zes maanden zorgt voor continuïteit. Daarnaast geeft het de gemeente ruimte om in die periode duidelijkheid te scheppen over hoe ze vluchtelingen op een duurzame en verantwoorde manier wil opvangen. Hierover wil het college van burgemeester en wethouders in de komende maanden met de gemeenteraad in gesprek.