Onderhoudswerkzaamheden fietspad Slagenweg

15 juni 2022, 14:23

Dinsdag 14 juni is de gemeente Ommen begonnen met het onderhoud en de verbreding van het fietspad Slagenweg in Ommen. Het betreft het fietspad vanaf de rotonde Haarsweg (supermarkt Aldi) tot de rotonde Balkerweg (Karwei).

Verbreding

Het huidige fietspad heeft een breedte van ongeveer 3 meter. Mede door het toenemend gebruik van elektrische fietsen, duo fietsen en scootmobielen, leidt het elkaar passeren regelmatig tot onveilige situaties. We verbreden het fietspad daarom naar 3,5 meter.

Betonverharding

Het nieuwe fietspad wordt uitgevoerd in betonverharding in plaats van asfaltverharding. Een zogenaamd betonpad is op termijn goedkoper in onderhoud en beheer. Het gaat de worteldruk van de vele bomen langs het fietspad tegen. Deze veroorzaken nu regelmatig onveilige hobbels in het wegdek en daarmee ook incidentiele reparatiekosten. Bovendien heeft betonverharding een stroeve oppervlakte structuur wat in natte perioden veiliger is voor fietsers.

Werkzaamheden

Hoewel voor de gehele duur van de werkzaamheden een omleiding voor fietsers is ingesteld, worden de delen van het fietspad wel uitgevoerd in verschillende fasen. Zo zorgen we ervoor dat zowel de wegen, percelen als bedrijven zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Het deel waar Schagen Infra aan het werk is, kan worden afgesloten voor het veilig en goed uitvoeren van de werkzaamheden. Ook om te voorkomen dat ten tijde van het uitharden van het beton er geen blijvende schade ontstaat. Volgens planning worden de werkzaamheden 22 juli 2022 (voor de bouwvakperiode) afgerond.

Tijdelijke wegafsluiting

Op maandag 27 en dinsdag 28 juni 2022 wordt de betonverharding op de kruisende autowegen aangebracht. De kruisende wegen Vermeerstraat en Jeroen Bosch straat zijn op deze dagen beurtelings afgesloten (niet tegelijk). Wanneer de Jeroen Boschstraat is afgesloten kunnen de bewoners van Alterveer via het bedrijventerrein de wijk verlaten (uitgang ter hoogte van de Carel Fabritiusstraat). Er zullen tijdelijke maatregelen getroffen worden, zodat de weg zo snel mogelijk weer opengesteld kan worden.

Contact aannemer

Heeft u vragen over de werkzaamheden van Schagen Infra, dan kunt u contact opnemen met uitvoerder Henk van der Weide. U kunt hem tussen 08:00 en 17:00 bellen op: 06-839 849 27. Ook is hij bereikbaar per mail: h.vanderweide@schageninfra.nl.