Onderzoeksplan voor Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel: u kunt reageren

23 januari 2024, 14:29

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Services (100% dochteronderneming van Gasunie) zijn van plan een landelijk waterstofnetwerk aan te leggen. Onderdeel hiervan is het waterstofnetwerk in Drenthe en Overijssel. Een deel hiervan loopt ook door de gemeente Ommen. In het onderzoeksplan (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) staat beschreven wat er wordt onderzocht en hoe dat wordt gedaan. U kunt nu op het plan reageren.

Waarom een waterstofnetwerk?

In Nederland werken we samen aan een duurzame toekomst. Dit betekent dat we overstappen naar energie zonder CO2, bijvoorbeeld elektriciteit. Soms is overstappen naar elektriciteit niet mogelijk. Dan kan een CO₂-vrij gas de uitstoot verlagen. Bijvoorbeeld waterstof. De industrie kan waterstof inzetten als grond- en brandstof. Maar dan moet waterstof wel beschikbaar zijn voor de industrie. Daarom is een waterstofnetwerk in Nederland nodig. Hiermee kan waterstof worden vervoerd door het land, zodat vraag en aanbod met elkaar zijn verbonden.

Hergebruik van aardgasleidingen

In Drenthe en Overijssel kunnen op veel plekken bestaande aardgasleidingen worden hergebruikt voor het transport van waterstof. Voor bepaalde delen van het waterstofnetwerk is het niet mogelijk om bestaande leidingen te gebruiken. Daar worden nieuwe leidingen gelegd. De komende periode wordt onderzocht waar deze leidingen komen te liggen.

In de gemeente Ommen wordt geen nieuwe waterstofleiding aangelegd. Wel is het plan om een bestaande aardgasleiding om te bouwen naar een waterstofleiding. Het gaat om een gasleiding die loopt vanaf de Gasunie-locatie in Vilsteren richting Witharen.

Wat gebeurt er nu?

Er zijn verschillende besluiten, vergunningen en ontheffingen nodig voordat het waterstofnetwerk wordt aangelegd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Hynetwork Services werken hieraan. De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau is een van de eerste plannen hiervoor. Hierin leest u meer over de stappen, het proces en welke omgevingsaspecten worden onderzocht. Van 19 januari tot en met 29 februari kunt u dit document lezen en erop reageren.

Meer informatie over het plan en weten hoe u kunt reageren vindt u op de website van RVO: www.rvo.nl/waterstofnetwerk-do.

Meer informatie over het project zelf en een inschrijflink voor de nieuwsbrief vindt u op de website van Hynetwork Services: www.hynetwork.nl/drenthe-overijssel.