Proces herbenoeming burgemeester Vroomen van start

10 maart 2023, 14:05

Op 18 december is burgemeester Hans Vroomen zes jaar ‘in functie’ bij de gemeente Ommen. Zijn eerste ambtstermijn loopt dan af. Burgemeester Vroomen heeft aan de Commissaris van de Koning laten weten voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Dit betekent dat het herbenoemingsproces wordt opgestart.

In de raadsvergadering van 9 maart is de vertrouwenscommissie ingesteld die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt. Iedere fractie heeft één raadslid afgevaardigd in de vertrouwenscommissie.

Vertrouwelijk

De vertrouwenscommissie gaat als eerste in gesprek met de Commissaris van de Koning, Andries Heidema, over haar werkwijze. De in 2017 vastgestelde profielschets, waarmee de burgemeester is geworven, vormt de basis voor de toetsing. Daarnaast worden de verslagen van eerdere gesprekken tussen de fractievoorzitters en de burgemeester benut. De vertrouwenscommissie stelt een verslag op van haar bevindingen en bespreekt dit met de burgemeester. Alle gesprekken vinden plaats achter gesloten deuren en zijn strikt vertrouwelijk.

Aanbeveling

De vertrouwenscommissie legt vervolgens haar verslag van bevindingen aan de gemeenteraad voor in een besloten raadsvergadering. In deze besloten raadsvergadering wordt over de bevindingen van de vertrouwenscommissie beraadslaagd en wordt de aanbeveling vastgesteld. In de direct aansluitende openbare vergadering wordt de aanbeveling publiekelijk gemaakt. Dit gehele proces wordt naar verwachting vóór 1 augustus afgerond.

De aanbeveling gaat vervolgens naar de Commissaris van de Koning, die het doorstuurt naar de Minister. Uiteindelijk beslist de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de herbenoeming van de burgemeester. De aanbeveling van de gemeenteraad speelt een grote rol bij dit besluit.